DEP - Dansk Emballage Producentansvar

Dansk Emballage Producentansvar (DEP) er en forening, som inden 1. januar 2025 skal etablere og drive en non-profit kollektivordning, som kan opfylde danske producenters og importørers forpligtelser vedrørende det udvidede producentansvar på emballage.

Det udvidede producentansvar følger princippet om, at forurenerne betaler og bærer ansvaret for det affald, der genereres af emballagen. Det er et værktøj til at tilskynde forbedret produktdesign og minimere emballagemængderne, og skal fremme en udvikling mod en mere cirkulær økonomi. 

Kollektivordningen etableres ud fra følgende 5 principper:

  • Borgervenlighed via simplicitet og kommunikation, som medvirker til høj genanvendelse.
  • Omkostningseffektivitet via ensretning, samlede udbud og konkurrence i affaldsbehandling.
  • Miljøeffektivitet via sporbarhed, krav til genanvendelsen og guidelines for emballagedesign.
  • Konkurrenceneutralitet via gennemsigtighed og lige behandling for alle Producenter.
  • Simplicitet for Producenter via én central indgang for data om emballagetypeog
    mængde.

DEP er stiftet af Dagsam, Dansk Erhverv, Dansk Industri samt Landbrug og Fødevarer.

DEP er en arbejdstitel, foreningen forventes at skifte navn i 2. halvår 2022. 

 

Marianne Roed Jakobsen
Hvis du vil vide mere om den kommende kollektivordning, så kontakt mig på tlf. 5094 4143 eller mail marj@di.dk. Marianne Roed Jakobsen

Nyheder fra DEP