HiFlux Filtration

Hør, hvordan HiFlux Filtration arbejder med deres CO2-aftryk gennem projekt Klimaklar SMV.

HiFlux Filtration A/S

Foto: Fremstillingsindustrien

HiFlux Filtration

Antal medarbejdere: 37

Omsætning: Eksport andel på 50% til hovedsagelig de andre europæiske lande.

Industri: Energi sektor og procesindustrien.

HiFlux_logo.png

Hvad var jeres motivation for at være med i Klimaklar SMV?
At komme godt igang med firmaets miljø og bæredygtigheds strategi.

Hvad har barriererne været for at komme i gang?
Mangel på de rette værktøjer til at beregne og kortlægge co2 belastning, således at der kunne synliggøres på hvilke områder der kunne sættes ind.

Hvad fik I ud af projektet?
Fået kortlagt på hvilke områder vi har den største co2 udledning, samt anbefalinger til hvordan vi kommer videre med at arbejde med reduktionsmål. Ligeledes anbefalinger til hvordan man kommer godt i gang med de marketingsmæssige tiltag.

Det lærte vi om vores CO2 aftryk

I denne del dykker vi ned i HiFlux Filtrations resultater og læringer i projektet.

1. Beregninger:

Beskriv hvilke resultater I fik, da I beregnede jeres CO2-aftryk - både det direkte og indirekte. Herunder energiforbrug, transport m.m. (Scope 1, 2 og 3)

 • Scope 1: Her viste de beregnede værdier en meget lille andel af den samlede udledning.
 • Scope 2: Her viste de beregnede værdier en meget lille andel af den samlede udledning.
 • Scope 3: Her viste de beregnede værdier, at her har firmaet den klart største udledning.

2. Anbefalinger:

Hvilke konkrete anbefalinger fik I til at kunne arbejde videre med en strategi for reduktion af virksomhedens CO2-aftryk?

 • Størstedelen af den samlede CO2 udledning kommer fra scope 3, primært fra indkøb af stål og plast.

 • Energibesparende tiltag in house.

 • Specielt på varmekilde til rumopvarmning er der lidt større muligheder for en co2 reduktion.

 • På firmabils siden er der også muligheder for en co2 reduktion ved at gå fra diesel til el drift.

 • For at kunne reducere nuværende elforbrug kan opnås yderlige co2 reduktioner ved at skifte lyskilder til LED.

Hvordan vil I arbejde videre med ovenstående anbefalinger?

Arbejdet med anbefalingerne er stadig på idestadiet, der er fremkommet mange gode forslag ved deltagelse i Klimaklar SMV, som vil danne grundlag for det videre arbejde med co2 reduktioner.

3. Markedsføring og kommunikation

Hvilke anbefalinger fik I til markedsføring og kommunikation af virksomhedens reduktionsplaner til nuværende og fremtidige kunder?

 • At HiFLux kan fortælle om kortlægningen af de 3 scopes, samt at være ærlig om den kortlagte klimapåvirkning.

 • Tydelighed om hvad man gør og hvordan man gør det.

 • At det er okay at sætte sig et mål og sige det højt.

Næste skridt

1.     Hvordan vil I arbejde videre – helt overordnet?

 • HiFlux’s miljø og bæredygtigheds strategi.

 • En SBTi certificering som et alternativ til en ISO14001 certificering.

2.     Hvad er dit bedste råd til andre der gerne vil i gang?

Hjælp til de rette værktøjer også gerne rådgivning og sparring med kompetencer indenfor området.

Relateret indhold