Om DI

DI’s Privatlivspolitik

Bliv klogere på, hvilke personoplysninger Dansk Industri indsamler, til hvilke formål og hvordan vi beskytter oplysningerne.

Ansvarlig for din data

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:

Dansk Industri
CVR-nr. 16077593
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
Telefon: +45 3377 3377
E-mail.: info@di.dk

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger kan du altid kontakte os på telefon +45 3377 3377 eller persondata@di.dk.

Nedenfor kan du se, hvilke personoplysninger Dansk Industri indsamler, til hvilke formål og hvordan vi beskytter oplysningerne. Derudover kan du læse om de rettigheder, du har, når Dansk Industri behandler dine personoplysninger.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle slags oplysninger om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres. Det er f.eks. oplysninger om navn, stilling, telefonnummer, adresse, e-mail adresse, CPR-nummer, lønforhold, uddannelse mv.

Hvilke oplysninger og formål

DI indsamler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Hvilke typer personoplysninger, DI behandler, afhænger af det enkelte formål. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke personoplysninger DI behandler til hvilke formål. De forskellige relationer er beskrevet nedenfor. Vær opmærksom på, at du kan have flere relationer til DI på samme tid.

Sådan behandler DI dine oplysninger

Når du besøger di.dk

Når du besøger DI’s hjemmeside, indsamler vi oplysninger om dig i form af ”cookies”, som opsamler information om din adfærd på vores hjemmeside. Der gøres blandt andet brug af forskellige sociale medie-plugins, som gør det lettere for dig at dele indhold fra DI’s hjemmeside på Facebook, LinkedIn m.v. For denne slags behandlinger er DI fælles dataansvarlig med leverandøren af den/de pågældende tredjepartscookies. Du kan læse mere herom samt finde et link til de pågældende tredjeparters egne privatlivspolitikker i cookieoversigten, som der også linkes til i DI’s cookiepolitik.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, som beskrevet ovenfor og som yderligere beskrevet i cookieoversigten, som der også linkes til i DI’s cookiepolitik. Disse oplysninger behandler vi på grundlag af dit samtykke, jf. art. 6 (1) (a), samt artikel 6 (1) (f), hvor DI behandler disse oplysninger med henblik på, at kunne tilbyde dig en interessant hjemmeside, som fungerer optimalt.

Du kan læse mere om brugen af cookies i DI’s cookiepolitik, hvor du også kan tilbagekalde eller ændre dit samtykke i ved at fravælge cookies i cookieoversigten, ligesom du kan blokere cookies i din browser.

Oplysninger i relation til indsamling af permanente cookies slettes efter endt periode, eller når du trækker dit samtykke til afgivne cookies tilbage. Session-cookies slettes i det øjeblik du forlader siden.

I forbindelse med medlemsservice, medlemsadministration og medlemsrådgivning

Når en virksomhed indmeldes i DI, opretter vi virksomheden i vores medlemssystem. Er du i kontakt med DI på vegne af din virksomhed, eller har du på anden måde en forbindelse til DI, vil vi behandle dine oplysninger.

Oplysningerne er almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger), såsom navn, stilling, e-mail, telefon, adresse og oplysninger om, hvor du er ansat.

DI behandler oplysninger om dig med det formål at kunne facilitere en bred palette af løsninger til gavn for vores medlemsvirksomheder, da DI løbende ønsker at kunne levere den bedste medlemsservice, medlemsadministration eller medlemsrådgivning, som er relevant for dig og den medlemsvirksomhed, du repræsenterer.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen art. 6 (1) (f). De legitime interesser vi forfølger er vores interesse i at kunne yde den bedste service for vores medlemsvirksomheder. Såfremt servicen leveres ved hjælp af en ekstern samarbejdspartner, så deler vi dine oplysninger med samarbejdspartneren.

Anden relevant service kan være services som DI stiller til rådighed i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Det kan være en leverandør af rabatordning og digitale løsninger.

Oplysningerne opbevares så længe virksomheden har et eksisterende medlemsforhold til DI.

Personalejuridisk rådgivning

Til dette formål behandler DI personoplysninger om medarbejdere på DI’s medlemsvirksomheder, når DI yder personalejuridisk rådgivning. Det kan f.eks. være i forbindelse med fagretlige sager, retssagsførelse, løbende rådgivning eller overenskomstforhandling.

Vær dog opmærksom på, at DI er underlagt tavshedspligt, når vi yder personalejuridisk rådgivning.

For de medarbejdere på DI-medlemsvirksomheden som DI har dialog med, i forbindelse med rådgivningen, behandler DI personoplysninger som navn, kontaktoplysninger, ansættelsesforhold og mailkorrespondance. Herudover behandler DI oplysninger om de medarbejdere på DI’s medlemsvirksomheder, som den personalejuridiske rådgivning vedrører. Det er f.eks. oplysninger om navn, ansættelsesforhold, mailkorrespondance, sygefravær, ansættelsesretlige reaktioner, herunder advarsler og opsigelser, mv.

Håndterer DI en fagretlig sag på vegne af den medlemsvirksomhed, du er ansat i, og hvor du indgår i sagen, fx som kontaktperson til DI på vegne af virksomheden, vil DI behandle almindelige personoplysninger om dig. Fagretlige sager håndteres i et fælles it-system med DA, hvilket betyder at oplysningerne deles med DA. Disse oplysninger er omfattet af en aftale om fælles dataansvar mellem DI og DA.

De lovlige grundlag for DIʼs behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) og Databeskyttelsesloven § 12.

Afhængig af den enkelte behandling deler vi oplysninger med Dansk Arbejdsgiverforening, ATP, Pensionsselskaber, Industriens Barselsfond eller fagforbund.

Oplysninger i relation til personalejuridisk rådgivning opbevares som udgangspunkt i 5 år fra sagens afslutning, med mindre der konkret er et behov for at opbevare oplysningerne i længere tid.

Byg Garanti

Til dette formål modtager DI, herunder Byg Garanti, oplysninger om den forbruger, der har fået medhold i sin sag ved Byggeriets Ankenævn, og hvor virksomheden ikke betaler i henhold til afsagt kendelse. Herunder kan der også fremkomme oplysninger om den virksomhed, som ikke har udbedret mangler i henhold til afgørelse fra Byggeriets Ankenævn, eller oplysninger på virksomheder der forestår mangeludbedring på Byg Garantis regning.

Oplysninger, der behandles, er almindelige personoplysninger, herunder navn, kontaktoplysninger, bopælsadresse, adresse hvor arbejdet er udført og kontonummer.

Det lovlige grundlag for DIʼs, herunder Byg Garantis, behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (c).

DI opbevarer og behandler personoplysninger så længe det er nødvendigt for at Byg Garanti kan overholde sine retlige forpligtigelser, og fx med henblik på at et retskrav kan fastlægges eller forsvares.

Personoplysninger videregives til de virksomheder der er impliceret i klagen, og virksomhedens rådgivere.

Når du er tilmeldt et DI-arrangement, deltager i et udvalg, en bestyrelse/generalforsamling eller en netværksgruppe

Når du deltager i et arrangement hos DI behandler vi personoplysninger om dig med det formål at holde kontakt med dig før, under og efter arrangementet. Derudover behandler vi oplysninger om dig med det formål at kunne formidle relevant information til dig inden for din særlige DI-relation.

Til brug for gennemførelsen af et kursus eller arrangement behandler vi kun almindelige personoplysninger herunder oplysninger om navn, stilling, e-mail, telefon og hvor du er ansat.

Kilderne til de oplysninger, vi behandler, stammer fra dig selv eller fra din arbejdsgiver, hvis det er denne, der har tilmeldt dig kurset eller seminaret.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på art. 6 (1) (b), hvis du selv er part til aftalen, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig. Behandlingen kan også finde sted på grundlag af art. 6 (1) (f), hvor den legitime interesse er at administrere arrangementer og udsende evalueringsskemaer mv.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at kunne gennemføre og evaluere det pågældende arrangement. Fx kan en konference, et netværksmøde eller et medlemsmøde indgå i en på forhånd beskrevet fastlagt sammenhæng med andre kurser eller netværksetablering. I disse tilfælde opbevarer vi dine personoplysninger, indtil hele forløbet eller netværksarbejdet er afsluttet og evalueret.

Er du ansat hos en af vores medlemsvirksomheder, opbevarer vi dine oplysninger, så længe vi indgår i et forretningsforhold med medlemsvirksomheden. Er der tale om et betalingsarrangement, så opbevarer vi faktura-data i regnskabsåret plus 5 år som fastsat ved bogføringsloven.

I forbindelse med markedsføring, herunder nyhedsbreve og abonnementer

For at DI kan målrette vores kommunikation bedst mulig til dig, anvender vi dine personoplysninger til markedsføring. Det betyder, at DI behandler oplysninger om dig med det formål at kunne levere nyhedsbreve og abonnementer til dig.
For at kunne levere denne ydelse behandler vi udelukkende almindelige personoplysninger herunder oplysninger om navn, stilling, e-mail, telefon og hvor du er ansat.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen art. 6 (1) (f). De legitime interesser vi forfølger er vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale vi udsender. I de tilfælde, hvor servicen leveres ved hjælp af en ekstern samarbejdspartner, deler vi dine oplysninger med partneren. Det kan f.eks. være en offentlig instans, et fagforbund, et webbureau, et trykkeri eller en distributør.

DI sender dog kun direkte markedsføring til dig via e-mail, hvis du har givet samtykke til det efter reglerne i Markedsføringsloven.

DI skelner mellem markedsføring med et kommercielt sigte og medlemsservice, der ikke har et kommercielt formål. Hvis du er ansat på en DI-medlemsvirksomhed, vil DI med mellemrum sende dig e-mails om relevant medlemsservice. Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen art. 6 (1) (f). De legitime interesser vi forfølger er at holde dig opdateret på områder, hvor vi kan give dig den bedst mulige hjælp.

Såfremt du har tilmeldt dig et eller flere af vores nyhedsbreve, gemmer vi dine oplysninger så længe du ønsker at modtage materiale fra os og i to år derefter. Er du tilmeldt et betalingsabonnement, opbevarer vi faktura-data i regnskabsåret plus 5 år som fastsat ved bogføringsloven.

Når du ejer en enkeltmandsvirksomhed, og virksomheden er medlem af DI

Når du ejer en enkeltmandsvirksomhed, kan oplysninger om din virksomhed også være oplysninger om dig. DI behandler oplysninger om din virksomhed, når du indgår i én af de relationer til DI eller DI’s medlemsforeninger, der er beskrevet ovenfor, og behandler dem på samme måde som oplysningerne om dig.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen art. 6 (1) (f). De legitime interesser vi forfølger er at tilbyde dig den bedst mulige service, som er væsentlig i din relation til DI.

DI gemmer dine oplysninger, så længe der er en aktiv relation mellem dig og DI. Når du ikke længere har en aktiv relation med DI, anonymiserer vi dine oplysninger efter en karensperiode på 1 år. De anonymiserede oplysninger bruges til statistik i op til 6 år, hvorefter de slettes. Derudover opbevarer DI oplysningerne i overensstemmelse med lovgivningen, fx Forældelsesloven og Bogføringsloven. Med mindre anden frist fremgår af ovenstående afsnit.

DI videregiver oplysninger omkring CVR-nummer til Danmarks Statistik med det formål at kunne tilvejebringe forskeradgang. 

Når du har en relation med DI, som ikke er nævnt ovenfor

DI kan også være i dialog med dig, selvom du ikke er ansat i en medlemsvirksomhed. Har DI alligevel kontakt med dig, behandler vi personoplysninger oplysninger om dig med det formål at yde den bedst mulige service og/eller varetage DI’s kerneopgave i relation til fx politisk interessevaretagelse, pressedækning, analyser og samarbejde med arbejdsmarkedets øvrige interessenter.

Til det formål behandler DI kun almindelige personoplysninger om dig, såsom oplysninger om navn, stilling, e-mail, telefon og hvor du er ansat.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen art. 6 (1) (f). De legitime interesser vi forfølger er at tilbyde dig den bedst mulige service, som er væsentlig i din relation til DI.

DI gemmer dine oplysninger, så længe der er en aktiv relation mellem dig og DI. Når du ikke længere har en aktiv relation med DI, anonymiserer vi dine oplysninger efter en karensperiode på 1 år. De anonymiserede oplysninger bruges til statistik i op til 6 år, hvorefter de slettes. Derudover opbevarer DI oplysningerne i overensstemmelse med lovgivningen, fx Forældelsesloven og Bogføringsloven.

Profilering

DI bruger også dine oplysninger til at udvikle og forbedre DI’s services samt udbrede kendskabet til dem. Ud fra dine oplysninger vurderer vi også, hvilke andre services, der kunne være relevante for dig, samt hvilke services, der generelt efterspørges. Endelig kan vi personalisere henvendelser til dig, f.eks. nyhedsbreve eller websider, for at gøre dem så relevante som muligt for dig. Personaliseringen kan ske automatiseret. Det betyder, at DI kan bruge det, der kaldes ’profilering’ og ’automatiske afgørelser’.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at DI bruger dine personlige oplysninger til profilering. Det gør du ved at kontakte DI på persondata@di.dk.

Modtagere

Vi behandler oplysningerne fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter. DI deler dog dine oplysninger med DI´s foreninger og koncernforbundne selskaber for at sikre den bedst mulige service i alle dine relationer til DI. Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår DI med drift af virksomheden.

Derudover videregiver DI dine oplysninger i de specifikke sammenhænge og til de kategorier af modtagere, der er beskrevet ovenfor.

DI har kontorer i Brasilien, Indien, Kina, Rusland og USA, hvorfra DI-medarbejdere har adgang til dine oplysninger. Denne adgang er reguleret af specifikke aftaler med de enkelte kontorer. Du kan få udleveret en kopi af disse aftaler ved at kontakte DI på persondata@di.dk.

I de tilfælde, hvor et DI-arrangement holdes i et land uden for EU/EØS, overfører DI kun dine oplysninger til dette tredjeland i overensstemmelse med persondataforordningens art. 49. 

Dine rettigheder

Som person har du følgende rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen:

 1. Retten til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
 2. Retten til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 3. En ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 4. Retten til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i en struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)
 5. Er behandlingen af dine personoplysninger baseret på et samtykke har du ret til at tilbagetrække dit samtykke til enhver tid. Tilbagekaldelsen vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen, der er foretaget inden du tilbagetrak dit samtykke. Dette kan du gøre ved at kontakte DI på persondata@di.dk
 6. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DI behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Er du i tvivl om hvordan du gør brug af dine rettigheder, så kan du kontakte DI på persondata@di.dk eller på telefon +45 3377 3377

I nogen tilfælde er det ikke muligt gøre brug af dine rettigheder fordi der enten er betingelser for eller begrænsninger på disse. Fx kan retten til dataportabilitet være udfordret i det konkrete tilfælde – dog afhænger det altid af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Ændringer i privatlivspolitikken

DI forbeholder sig retten til at ændre i denne privatlivspolitik på baggrund af væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Sidst opdateret 1. september 2020

Oplysningsteksten om hvordan vi behandler dine oplysninger, såfremt du søger en stilling i DI, kan du finde her.

Artikel opdateret den 01.09.20

Ulla Thøgersen

Ulla Thøgersen

Fagleder, Persondata

 • Direkte +45 3377 3826
 • Mobil +45 2949 4440
 • E-mail ult@di.dk
Emil Fink-Jensen

Emil Fink-Jensen

Konsulent

 • Direkte +45 3377 3919
 • Mobil +45 5213 2396
 • E-mail emfj@di.dk

Relateret