Kursus

Persondata og ansættelsesret

Alle virksomheder behandler personoplysninger om deres ansatte og skal derfor være opmærksomme på reglerne i databeskyttelsesforordningen. Forordningen, der har fundet anvendelse siden 25. maj 2018, gælder blandt andet, når virksomheden behandler helt almindelige oplysninger som navn, alder, køn, telefonnummer, fødselsdato, CPR-nr., fysisk adresse, mailadresse og portrætbilleder mv.

Hvis reglerne ikke overholdes, kan det medføre betydelige bøder. Datatilsynet har i en enkelt afgørelse også lagt op til et markant forhøjet bødeniveau i forhold til de tidligere regler.

Reglerne i forordningen bygger videre på de tidligere regler fra persondataloven. Blandt nyskabelserne kan nævnes udvidede rettigheder til registrerede personer og øgede dokumentationskrav. Kurset indeholder en generel gennemgang af reglerne fra et ansættelsesretligt perspektiv.

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning på det ansættelsesretlige område, som også vil blive gennemgået på kurset, ligesom den nyeste praksis fra Datatilsynet vil blive omtalt.

NB: Kursusmateriale udleveres ikke, men sendes elektronisk en uge før kursusstart.

Kursets opbygning

På kurset ser vi desuden på en række af de problemstillinger, som databeskyttelsesforordningen ofte giver anledning til, f.eks.:

 • Hvilke oplysninger må vi behandle om vores medarbejdere, og sker behandlingen i overensstemmelse med persondatalovgivningen?
 • Må oplysningerne overhovedet behandles?
 • Må vi indhente straffeattester fra medarbejderne?
 • Hvor længe må vi opbevare oplysninger efter fratrædelse?
 • Må vi indscanne ansættelseskontrakter?
 • Hvornår kan vi bruge et samtykke som behandlingsgrundlag?
 • Hvordan sikrer vi os som virksomhed, at vi opfylder f.eks. oplysningsforpligtigelsen?
 • Tillidsrepræsentanter – og deres ansvar, når de behandler personoplysninger?

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til HR-medarbejdere og HR-ansvarlige samt ledere af små eller mellemstore virksomheder.

Underviser

Stine Kenneth Larsen

Chefkonsulent, advokat

 • Mobil: +45 2670 5610
 • Direkte: +45 3377 4755
 • E-mail: stkl@di.dk

Underviser

Sussi Skovgaard-Holm

Chefkonsulent, advokat

 • Mobil: +45 2963 4284
 • Direkte: +45 3377 3447
 • E-mail: sush@di.dk

Gitte Frederiksen

Koordinator

Gitte har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

 • Direkte +45 3377 3701
 • Mobil +45 2085 0809
 • E-mail gih@di.dk