Online kursus

Persondata og ansættelsesret

Alle virksomheder behandler personoplysninger om deres ansatte og skal derfor være opmærksomme på reglerne om databeskyttelse. Reglerne gælder blandt andet, når virksomheden behandler helt almindelige oplysninger som navn, alder, køn, telefonnummer, fødselsdato, CPR-nr., fysisk adresse, mailadresse og portrætbilleder mv.

På dette kursus får du kendskab til reglerne om databeskyttelse. Hvis reglerne ikke overholdes, kan det medføre betydelige bøder. Vi gennemgår de væsentligste faldgruber og udfordringer, som du skal være opmærksom på.

Reglerne i forordningen bygger videre på de tidligere regler fra persondataloven. Blandt nyskabelserne kan nævnes udvidede rettigheder til registrerede personer og øgede dokumentationskrav. Kurset indeholder en generel gennemgang af reglerne fra et ansættelsesretligt perspektiv.

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning på det ansættelsesretlige område, som også vil blive gennemgået på kurset, ligesom den nyeste praksis fra Datatilsynet vil blive omtalt.

Kursets opbygning

På kurset ser vi desuden på en række af de problemstillinger, som databeskyttelsesforordningen ofte giver anledning til, f.eks.:

  • Hvilke oplysninger må vi behandle om vores medarbejdere, og sker behandlingen i overensstemmelse med persondatalovgivningen?
  • Må oplysningerne overhovedet behandles?
  • Må vi indhente straffeattester fra medarbejderne?
  • Hvor længe må vi opbevare oplysninger efter fratrædelse?
  • Må vi indscanne ansættelseskontrakter?
  • Hvornår kan vi bruge et samtykke som behandlingsgrundlag?
  • Hvordan sikrer vi os som virksomhed, at vi opfylder f.eks. oplysningsforpligtigelsen?
  • Tillidsrepræsentanter – og deres ansvar, når de behandler personoplysninger?
  • Er der nogen der har fået en bøde?

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til HR-medarbejdere og HR-ansvarlige samt ledere af små eller mellemstore virksomheder.

Det lærer du

Efter kurset kan du undgå de typiske faldgruber, og du kan dermed spare virksomheden for unødvendige omkostninger. Efter kurset kan du også sikre, at jeres håndtering af medarbejdernes persondata foregår korrekt, og at virksomhedens praksis er i overensstemmelse med de gældende regler.

Online undervisning

Dette kursus er et onlinekursus, som foregår via Microsoft Teams. Du kan logge på kurset fra din pc, tablet eller mobil via et link, som du vil få tilsendt på mail inden kursusstart. Du skal sikre, at du har en stabil netforbindelse. Det er en fordel, hvis du har mulighed for at anvende headset, da det forbedrer lydkvaliteten. Du må gerne tilslutte dit webkamera, men dette er ikke et krav.