Hvad er DI?

Det arbejder DI for:

Stærke virksomheder i et stærkt samfund - dét arbejder DI for. Filmen giver indblik i DI’s vision og mission og viser sammenhængen mellem danske virksomheder og det velfærdssamfund, vi nyder godt af her i Danmark. Stærke virksomheder har brug for et stærkt samfund – og omvendt.

86 pct. af vores medlemmer har under 50 ansatte og 55 pct. har under 10 ansatte, så derfor har vi stort fokus på små og mellemstore virksomheder både i vores services og i vores interessevaretagelse. Dorte Gram Nybroe, Seniorchefkonsulent