Velkommen til Dansk Industris nye website. Vi udvikler i øjeblikket et nyt site for at give dig den bedste brugeroplevelse. I en periode vil du derfor opleve indimellem at blive sendt til indhold på vores gamle site.

DI's valgte ledelse

DI er juridisk en forening, der ledes af en formand, CEO for Cowi Lars-Peter Søbye, et forretningsudvalg og en hovedbestyrelse.

DI’s forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af op til 12 medlemmer herunder DI’s formandskab. Forretningsudvalget tager de indledende drøftelser om DI’s politiske mandater og indstiller DI’s budget og regnskab til hovedbestyrelsens godkendelse. Forretningsudvalget mødes 8-10 gange om året.

Se, hvem der sidder i DI's forretningsudvalg.

DI’s hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen beslutter DI’s politiske mandater på baggrund af indstilling fra forretningsudvalget. Hovedbestyrelsen består af op til 50 medlemmer. 6 medlemmer udpeges af formændene for DI’s regionalforeninger. 34 medlemmer udpeges blandt valgfora på DI’s generalforsamling. 10 medlemmer er direkte valgt. Hovedbestyrelsen mødes 4 gange om året. 

Se, hvem der sidder i DI's hovedbestyrelse.