DI's valgte ledelse

DI er juridisk en forening, der ledes af en formand, CEO for Cowi Lars-Peter Søbye, et forretningsudvalg og en hovedbestyrelse.

DI’s forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af op til 16 medlemmer herunder DI’s formandskab. Forretningsudvalget tager de indledende drøftelser om DI’s politiske mandater og indstiller DI’s budget og regnskab til hovedbestyrelsens godkendelse. Forretningsudvalget mødes 8-10 gange om året.

Se, hvem der sidder i DI's forretningsudvalg.

DI’s hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen beslutter DI’s politiske mandater på baggrund af indstilling fra forretningsudvalget. Hovedbestyrelsen består af op til 72 medlemmer. 7 medlemmer udpeges af formændene for DI’s regionalforeninger. 51 medlemmer udpeges blandt valgfora på DI’s generalforsamling. 10 medlemmer er direkte valgt. Hovedbestyrelsen mødes 4 gange om året.

.

Se, hvem der sidder i DI's hovedbestyrelse.