DI's valgte ledelse

DI er juridisk en forening med en valgt ledelse i form af et forretningsudvalg og en hovedbestyrelse. I spidsen for forretningsudvalget er DI’s bestyrelsesledelse, som består af bestyrelsesleder Klaus Holse, der i dag er Chair i softwarevirksomheden EG Danmark A/S, samt vicebestyrelseslederne Britta K. Stenholt, Stark Danmark A/S, og Jes Munk Hansen, Terma A/S.

DI’s forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af op til 16 medlemmer herunder DI’s bestyrelsesledelse. Forretningsudvalget tager de indledende drøftelser om DI’s politiske mandater og indstiller DI’s budget og regnskab til hovedbestyrelsens godkendelse. Forretningsudvalget mødes 8-10 gange om året.

Se, hvem der sidder i DI's forretningsudvalg.

DI’s hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen beslutter DI’s politiske mandater på baggrund af indstilling fra forretningsudvalget. Hovedbestyrelsen består af op til 78 medlemmer. 8 medlemmer udpeges af bestyrelseslederne for DI’s regionalforeninger. 51 medlemmer udpeges blandt valgfora på DI’s generalforsamling. 15 medlemmer er direkte valgt. Hovedbestyrelsen mødes 4 gange om året.

Se, hvem der sidder i DI's hovedbestyrelse.

DI’s bestyrelsesleder er Klaus Holse

Klaus Holse har været medlem af DI’s forretningsudvalg siden 2017, senest som viceformand. Han har en bred baggrund i toppen af dansk erhvervsliv. Blandt andet var han i godt ni år CEO i den børsnoterede virksomhed SimCorp. Forinden indtog Klaus Holse igennem 11 år fremtrædende toplederstillinger i den internationale virksomhed Microsoft.

Klaus Holse er i dag Chair i softwarevirksomheden EG Danmark A/S samt bestyrelsesmedlem i en række danske og nordiske virksomheder.