DI's valgte ledelse

DI er juridisk en forening, der ledes af en formand, bestyrelsesformand for EG Danmark Klaus Holse, et forretningsudvalg og en hovedbestyrelse.

DI’s forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af op til 16 medlemmer herunder DI’s formandskab. Forretningsudvalget tager de indledende drøftelser om DI’s politiske mandater og indstiller DI’s budget og regnskab til hovedbestyrelsens godkendelse. Forretningsudvalget mødes 8-10 gange om året.

Se, hvem der sidder i DI's forretningsudvalg.

DI’s hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen beslutter DI’s politiske mandater på baggrund af indstilling fra forretningsudvalget. Hovedbestyrelsen består af op til 72 medlemmer. 7 medlemmer udpeges af formændene for DI’s regionalforeninger. 51 medlemmer udpeges blandt valgfora på DI’s generalforsamling. 10 medlemmer er direkte valgt. Hovedbestyrelsen mødes 4 gange om året.

Se, hvem der sidder i DI's hovedbestyrelse.

DI’s formand er Klaus Holse

Klaus Holse har været medlem af DI’s forretningsudvalg siden 2017, senest som viceformand. Han har en bred baggrund i toppen af dansk erhvervsliv. Blandt andet var han i godt ni år CEO i den børsnoterede virksomhed SimCorp. Forinden indtog Klaus Holse igennem 11 år fremtrædende toplederstillinger i den internationale virksomhed Microsoft.

Klaus Holse er i dag bestyrelsesformand i softwarevirksomheden EG A/S samt bestyrelsesmedlem i en række danske og nordiske virksomheder.