Politik og analyser

DI MENER

Seneste nyheder

Analyser

Thomas Bustrup

International direktør & COO

 • Direkte +45 3377 3725
 • Mobil +45 2088 3925
 • E-mail thb@di.dk

Jacob Bræstrup

Skattepolitisk chef

 • Direkte +45 3377 3426
 • Mobil +45 2020 3232
 • E-mail jcb@di.dk

Lars Frelle-Petersen

Medlemsdirektør

 • Direkte +45 3377 3606
 • Mobil +45 4097 4462
 • E-mail lfp@di.dk

Kinga Szabo Christensen

Rådgivningsdirektør

 • Direkte +45 3377 3905
 • Mobil +45 2949 4699
 • E-mail kisz@di.dk

Peter Thagesen

Underdirektør

Afsætningspolitik

 • Direkte +45 3377 3752
 • Mobil +45 2949 4569
 • E-mail pth@di.dk

Troels Ranis

Branchedirektør

DI Energi, Energi og Klimapolitik

 • Direkte +45 3377 3683
 • Mobil +45 2328 5056
 • E-mail trra@di.dk

Sidsel Dyrholm Holst

Branchedirektør

DI Handel

 • Direkte +45 3377 3773
 • Mobil +45 2949 4649
 • E-mail sdy@di.dk

Henriette Søltoft

Vicedirektør

DI Rådgiverne

 • Direkte +45 3377 3654
 • Mobil +45 2088 3919
 • E-mail hes@di.dk

Jakob Scharff

Branchedirektør

DI Service og Offentlig Privat

 • Direkte +45 3377 3996
 • Mobil +45 2112 9423
 • E-mail jasc@di.dk

Lone Folmer Berthelsen

Underdirektør

Ehvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser

 • Direkte +45 3377 4818
 • Mobil +45 4032 0943
 • E-mail lofb@di.dk

Anders Ladefoged

Underdirektør

Europapolitik

 • Direkte +45 3377 3609
 • Mobil +32 491 569 209
 • E-mail al@di.dk

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør

Kompetencer og viden

 • Direkte +45 3377 3797
 • Mobil +45 5213 2312
 • E-mail mfj@di.dk

Morten Granzau Nielsen

Underdirektør

Konkurrencekraft, skat og digitalisering

 • Direkte +45 3377 4676
 • Mobil +45 2245 4620
 • E-mail mogr@di.dk

Steen Nielsen

Vicedirektør

Løn og Arbejdsmarkedspolitik

 • Direkte +45 3377 3318
 • Mobil +45 2949 4557
 • E-mail snn@di.dk

Allan Sørensen

Cheføkonom

Økonomisk politik og analyse

 • Direkte +45 3377 3912
 • Mobil +45 2990 6323
 • E-mail als@di.dk

Peter Stenholm

Vicedirektør

 • Direkte +45 7216 0102
 • Mobil +45 4117 4736
 • E-mail pss@di.dk

Følg DI live