Politik og analyser

Følg DI live

DI MENER

Seneste nyheder

Analyser

Emil Fannikke Kiær

Emil Fannikke Kiær

Politisk direktør

Thomas Bustrup

Thomas Bustrup

Drift og internationale forhold, viceadm. direktør

Kim Graugaard

Kim Graugaard

Arbejdsmarked og personalejura viceadm. direktør

Allan Sørensen

Allan Sørensen

Cheføkonom

Økonomisk politik og analyse

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

DI Transport

Mette Fjord Sørensen

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør

Kompetencer og viden

Jacob Kjeldsen

Jacob Kjeldsen

Branchedirektør

DI Handel

Morten Granzau Nielsen

Morten Granzau Nielsen

Underdirektør

Konkurrencekraft og skat

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

Bilbranchen

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

DI Service og Offentlig Privat

Steen Nielsen

Steen Nielsen

Vicedirektør

Løn og Arbejdsmarkedspolitik

Kim Haggren

Kim Haggren

Underdirektør

Erhvervsjura og rapportering

Henriette Søltoft

Henriette Søltoft

Vicedirektør

DI Rådgiverne

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science

Peter Bay Kirkegaard

Peter Bay Kirkegaard

Seniorchefkonsulent

Global handel og investeringer

Anders Ladefoged

Anders Ladefoged

Underdirektør

Europapolitik

Karin Klitgaard

Karin Klitgaard

Underdirektør

Miljøpolitik og cirkulær økonomi

Rikke Hougaard Zeberg

Rikke Hougaard Zeberg

Branchedirektør

DI Digital og digitaliseringspolitik

Torben Liborius

Torben Liborius

Underdirektør, Chef for Dansk Infrastruktur

Erhvervspolitik og DI Byggeri

Jacob Bræstrup

Jacob Bræstrup

Skattepolitisk chef

Kinga Szabo Christensen

Kinga Szabo Christensen

Rådgivningsdirektør

Peter Thagesen

Peter Thagesen

Underdirektør

Afsætningspolitik

Troels Ranis

Troels Ranis

Branchedirektør

DI Energi, Energi og Klimapolitik

Peter Stenholm

Peter Stenholm

Vicedirektør

Anders Søndergaard Larsen

Anders Søndergaard Larsen

Medlemsdirektør