Fremtidens velfærd

Vi elsker Danmark. Men ikke kun det Danmark vi kender. For som Danmarks største erhvervsorganisation, har vi en pligt til at tænke nyt. Til at turde udfordre og stille spørgsmålstegn ved måden vi lever og har indrettet os på. Det gør erhvervslivet hver dag. Og i vores velfærdssamfund har vi medarbejdere og ledere, der tænker kreativt og søger vores alles bedste. Men der sker ikke nok. Bureaukrati, manglende rum for ledelse og uhensigtsmæssige strukturer levner ikke pladsen til nyskabelse. Incitamenterne i den offentlige sektor er simpelthen ikke gode nok.

Den altoverskyggende udfordring i de kommende år er arbejdskraft. Eller rettere sagt – tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor en bunden opgave, at frigøre arbejdskraft og tid for velfærdsmedarbejderne, så der er rum til at løse opgaverne. Produktiviteten skal op. 

Vi skal sørge for at velfærden laves og udføres, hvor det fungerer bedst og mest effektivt. Vi skal blive bedre til at lære fra hinanden. Og vi skal tage hul på den svære debat om hvilke opgaver, der rent faktisk er en del af samfundskontrakten, og hvilke der ikke er.  

Der er brug for en opgradering – det er tid til fremtidens velfærd. 

Cases


Arrangementer


Politikforslag


Analyser


Din mening

Andreas Fernstrøm

Andreas Fernstrøm

Chefanalytiker

Sif Johanne Aagaard Drif

Sif Johanne Aagaard Drif

Chefkonsulent