11.04.23 OPS Gode eksempler

Digital assistent giver plejepersonalet ekstra øjne og ører

Ved hjælp af AI-teknologi får plejepersonalet i Næstved Kommune besked, hvis beboerne på ældrecentrene er ved at falde ud af sengen, skade sig selv eller har urolige nætter. Løsningen understøtter livskvalitet, privatliv og tryghed for borgerne og frigiver samtidig tid og ressourcer blandt personalet

Foto: Teton.ai

Forestil dig, at der blev tilknyttet en ny medarbejder til hver eneste bolig på landets plejehjem, som kunne hjælpe personalet med at holde øje med, om den enkelte beboer har det godt og give besked, hvis der opstår problemer.

Det er visionen bag et innovativt samarbejde mellem Næstved Kommune og health tech-virksomheden Teton.ai. Forskellen er blot, at den nye ”medarbejder” her er en digital assistent, der via AI- og sensorteknologi kan oversætte kamerabilleder inde fra boligen til tekst og animationer på personalets forskellige devices og på den måde ikke går på kompromis med privatlivets fred.

Mere tid til pleje og omsorg

Samarbejdet betyder, at medarbejderne kan få  besked med det samme, hvis beboerne er urolige, er ved at falde eller på anden vis har problemer. Det er med til at forebygge fald, urinvejsinfektioner, liggesår og i sidste ende indlæggelser, der kunne have været undgået. Det hjælper personalet til at prioritere deres sparsomme tid og ressourcer dér, hvor det giver mest mening. Dermed er løsningen også et godt eksempel på, at ny teknologi kan være med til at løse de omfattende rekrutteringsudfordringer, som præger ældreområdet.

Teknologien har samtidig stor værdi for beboerne, som oplever færre unødige forstyrrelser i løbet af natten, men til gengæld en tryghed i, at de får hjælp, når der er brug for det.

- I Næstved er vi glade for samarbejdet med Teton.ia. Deres løsning har givet os muligheden for at våge over vores mest udfordrede borgere uden at krænke deres privatliv - det giver tryghed for borgerne, pårørende og medarbejderne, siger Torben Hollmann, der er Centerchef for Sundhed og Ældre i Næstved Kommune

Et teknologipartnerskab, der kan følge med tiden

I første omgang er teknologien blevet testet og implementeret på Kildemarkscentret. Samarbejdet stopper dog ikke ved implementeringen af AI-løsningen, som den ser ud i dag. I stedet vil der være tale om et fleksibelt partnerskab, hvor der løbende kan integreres nye funktioner og features i takt med, at Teton.ai udvikler teknologien.

De data, der indsamles om beboerens tilstand, vil samtidig kunne bruges til at vurdere effekten af andre tiltag. Det kan fx være ift. evaluering af indsatser, der har til formål at skabe en bedre og mere sammenhængende nattesøvn for beboerne, hvilket har særlig stor betydning for demente borgeres sundhed og livskvalitet

- Vi har stor fokus på at gøre AI teknologi tilgængeligt for plejepersonale, der ikke nødvendigvis er stærke i digitale løsninger, så værdien AI teknologi kan komme bredt ud og gøre en forskel i samfundet. Jeg synes, det i høj grad er lykkedes i vores samarbejde med Næstved, siger Mikkel Wad Thorsen, der er CEO i Teton.ai

Prisvindende løsning

I marts 2023 vandt samarbejdet mellem Næstved Kommune og Teton.ai Innovationsprisen på årets konference for offentlig digitalisering. Her lagde dommerpanelet bl.a. vægt på, at teknologien allerede har skabt konkrete resultater og at man har udviklet en løsning, der beskytter borgernes private oplysninger.
Teton.ai samarbejder desuden med flere hospitaler om brug af AI-teknologi, der kan hjælpe med at monitorere patienternes tilstand og bevægelsesmønstre.

Læs mere om samarbejdet her.   

Relateret indhold