Arrangement

Et samlet forebyggende sundhedsvæsen

Under overskriften ”Et samlet forebyggende sundhedsvæsen” inviterer DI til debat om fremtiden sundhedsstruktur fredag den 7. juni

På konferencen drøftes fordele og ulemper ved Sundhedsstrukturkommissionens modeller, der præsenteres af Jesper Fisker, formand for kommissionen, og vi hører de umiddelbare tanker fra Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde.

Desuden præsenteres konkrete løsninger på sundhedsvæsenets udfordringer, som f.eks. AI-løsninger til beslutningsstøtte, diagnosticering og patientmonitorering, samt teknologiske løsninger til behandling i eget hjem og sundhedsapps til mere selvhjulpne borgere.

PROGRAM

08.30 Registrering og let morgenanretning

9.00 Velkommen
Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør, Dansk Industri

9.05 En ny sundhedsstruktur
Sophie Løhde, Sundhedsminister (V) 

DEL 1 – strukturer

9.20 Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger
Jesper Fisker, formand for Sundhedsstrukturkommissionen

9.50 En ny sundhedsstruktur med patienten i centrum

 • Emil Fannikke, politisk direktør,  DI
 • Anders Kühnau (S), formand for DR og Region Midt
 • Martin Damm (V), formand for KL
 • Jørgen Skadborg, formand for PLO

 Morten Freil, direktør, Danske Patienter (moderator)

10.40 Pause

11.00 Hvordan får vi mere sammenhæng, nærhed og tid til patienten?

 • Camilla Ratchke, Lægeforeningen
 • Diabetesforeningen
 • SIND / Bedre Psykiatri
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Dorthe Boe Danbjørg, DSR
 • Tanja Nielsen, FOA SOSU  

11.45 Frokost

DEL 2 – løsninger

12.15 Løsninger fra det virkelige liv – del I

 • Ricco Dyhr, sygehusdirektør, Reg Sjælland
 • Jakob Riis, Falck
 • Sygehusdirektør, AUH i Reg Nord
 • Søren Nielsen, adm. direktør, Demant

12.45 Opsamling på dagen
Peder Søgaard-Pedersen, underdirektør og chef for DI Life Science

12.55 Tak for i dag!

Programmet opdateres løbende