Kursus

DI's lederuddannelse

DI's lederuddannelse er en praktisk orienteret lederuddannelse, der giver dig øget indsigt i lederrollen og klæder dig på til at agere effektivt i forhold til at nå dine mål sammen med dine medarbejdere.

Handlekraftig i lederrollen

DI’s lederuddannelse giver dig viden og ledelsesværktøjer, der gør dig kompetent og handlekraftig i lederrollen. Uddannelsen giver dig svar på, hvordan du udvikler dine lederevner og skaber succes for dig og din virksomhed.

DI’s lederuddannelse er det rigtige valg for dig, der vil styrke dine grundlæggende ledelseskompetencer.

Dine ambitioner er i centrum

Det bærende element gennem forløbet er din egen ambition om, hvad netop du vil med din ledelse.  Lederuddannelsen hjælper dig med at fastholde og realisere dine ambitioner ved, at du udarbejder din egen udviklingsplan – og vi hjælper dig til at gøre målene skarpe og relevante.

En praktisk orienteret lederuddannelse med et teoretisk fundament

Vi bruger de nyeste teorier og best practise fra ledelsesverdenen til at udfordre og hjælpe dig i din udvikling som leder. Vi ved, at det ikke er nok at lytte og se for at lære, og vi tror på, at teorien skal sættes i relation til din egen virkelighed for at skabe resultater i din egen organisation. En stor del af lederuddannelsen er således af meget praktisk karakter, og 70 pct. af tiden er afsat til træning. Derudover vil der mellem modulerne være mindre opgaver, hvor du skal afprøve det lærte i din egen virksomhed.

En lederuddannelse for nye ledere

Lederuddannelsen er for dig, der er på vej ind i lederrollen eller har været leder i en kortere periode. Uddannelsen er også for dig, der har fungeret som leder i en årrække, men ikke tidligere har fået indsigt i de grundlæggende ledelsesteorier og værktøjer.

Hvem er underviserne?

Teamet består af meget erfarne undervisere og proceskonsulenter. Vi har alle en tung teoretisk ballast og ikke mindst egen erfaring som ledere igennem en årrække. Vi kender derfor selv lederrollen og de udfordringer, der ligger i den - og kan med den baggrund bidrage konstruktivt til din udvikling som leder.

DI's Leadership Training Programme 

DI's lederuddannelse findes nu også i en engelsk udgave. Du kan læse mere om og tilmelde dig via nedenstående link.

DI's Leadership Training Programme

 

En god leder har blik for virksomhedens mål, de mennesker, der skaber resultaterne, og det marked, der hele tiden forandres – alt sammen på samme tid! Sune Lyng, Fagleder, HR og Ledelse
 1. At anvende de nyeste teorier og værktøjer fra ledelsesverdenen

 2. Ressourceudnyttelse, rammesætning og involvering af medarbejdere

 3. Succesfuld forandringsledelse i teori og praksis

Susanne Boss

Kursussekretær

Susanne har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

 • Direkte +45 3377 3608
 • Mobil +45 3016 6560
 • E-mail sub@di.dk

Jan Vinther

Chefkonsulent

Jan har over 25 års executive erfaring med ledelse, herunder specielt fokus på forandring af organisationer og virksomheder, hvilket sætter Jan i stand til at omsætte teori til værdiskabende praktik. Som akademisk grundlag har Jan en MBA.

 • Direkte +45 3377 3845
 • Mobil +45 2211 1255
 • E-mail javi@di.dk

Thomas Skelbo

Chefkonsulent

Thomas har en mangeårig erfaring som både leder og lederudviklingskonsulent. Han har endvidere arbejdet med teamudvikling og praktisk ledertræning i store som mindre organisationer. Han er desuden optaget af den nyeste forskning inden for positiv psykologi og hvordan forskningen kan omsættes til konkrete ledelsesmæssige tiltag.

 • Direkte +45 3377 3885
 • Mobil +45 2467 2215
 • E-mail thsk@di.dk