Kursus

Distanceledelse – online

Distancen påvirker medarbejdere og ledere på mange forskellige områder, og kultur og samarbejdsmiljø præges af, at medarbejdere og ledere ikke er i det samme fysiske arbejdsmiljø til daglig. Distancen har betydning for oplevelsen af fællesskab og forpligtelse, for synlighed og overblik, og for motivation og trivsel.

Distanceledelse – virtuelt

Getty Images

Lederskabet skal derfor justeres, når du er leder for medarbejdere, som du sjældnere ser fysisk. Hvordan bevares motivationen på distancen? Hvordan kan man have ”fingeren på pulsen” i forhold til trivsel og effektivitet, når man ikke ses så ofte? Hvad er succeskriterierne i rollen som leder på distancen? Og hvordan kan du leve op til dem i praksis?

På kurset lærer du, hvordan du leder medarbejdere, som du ikke ser dagligt. Måske er nogle af dine medarbejdere fast placeret på andre lokationer end du selv. Måske har du medarbejdere, som arbejder hjemmefra et par dage om ugen.

Kursets opbygning

Kurset forberedes ved, at deltagerne tilsendes to spørgsmål og sender deres besvarelse til underviseren. Besvarelserne anvendes i oplægget i anonymiseret form.
På kurset veksles mellem oplæg, refleksionsspørgsmål med input fra deltagerne, mindre cases samt gruppearbejde.

Distancelederen og effekten af distance

 • Lederens muligheder og udfordringer (deltagernes input)
 • Psykologisk kontrakt
 • Introvert, ekstrovert og tekstrovert
 • Passiv facetime og tavs viden

Distancelederens vigtigste værktøjer

 • Tillid
 • Forventningsafstemning
 • Ledelse af blended working
 • Valg af kommunikationsveje

Mit næste skridt

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle ledere, som har medarbejdere på distancen – på fuld tid eller nogle dage om ugen.

Relateret kursus

Se også dette kursus i en lightudgave - Distanceledelse Light

Det lærer du

Du får kendskab til vilkårene omkring distanceledelse, refleksion omkring egne udfordringer i dagligdagen samt drøftelser med de øvrige deltagere om jeres erfaringer fra dagligdagen. Du får desuden kendskab til vigtige værktøjer til ledelse på distancen samt et grundlag for efterfølgende dialog med dine medarbejdere og i ledergruppen.

Online undervisning

Dette kursus er et onlinekursus, som foregår via Microsoft Teams. Du kan logge på kurset fra din pc, tablet eller mobil via en mødeindkaldelse, som du vil få tilsendt inden kursusstart. Du skal sikre, at du har en stabil netforbindelse. Det er en fordel, hvis du har mulighed for at anvende headset, da det forbedrer lydkvaliteten. Du må gerne tilslutte dit webkamera, men dette er ikke et krav.

Mød underviseren

Anne Birgitte Lindholm

Underviser og forfatter til bogen "Lederskab på distancen"

Susanne Boss

Susanne Boss

Kursussekretær

 • Direkte +45 3377 3608
 • Mobil +45 2491 3243
 • E-mail sub@di.dk