Bliv medlem af DI og få en lang række fordele

Du er selv med til at skræddersy din virksomheds medlemskab af DI og uanset hvilken branche du tilhører, så har vi en forening eller branchefællesskab, som passer til dine behov.

 1. Personalejuridisk rådgivning

  Vi er din eksterne HR-partner. Danmarks førende personalejuridiske eksperter sørger for, at du hele tiden er ajour med nye regler og tiltag på eks. ferie- og barselsområdet. Få hjælp til ansættelseskontrakter, afskedigelser og lokalaftaler samt mægling og retshjælp. Du kan også få rådgivning om arbejdsmiljø, herunder APV, lovgivning og myndighedsbehandling samt vejledning til rekruttering af international arbejdskraft.

 2. Netværk, brancher og foreninger

  DI er bindeled mellem mere end 20.000 medlemsvirksomheder. Vores netværk og konferencer giver dig rig lejlighed til både at benchmarke og erfaringsudveksle med kolleger inden for egen branche og samtidig få inspiration udefra. Gennem vores branchespecifikke fællesskaber får du adgang til nyheder, rådgivning og kontante medlemsfordele.

 3. Adgang til nye markeder

  DI's kontorer i hele verden hjælper din virksomhed med at etablere sig på nye markeder. Vi hjælper dig med at finde handelspartnere i udlandet og vores certifikatkontor hjælper dig med at håndtere regler og dokumentkrav i forbindelse med eksport.

 4. Kurser og uddannelser

  Gennem vores kurser og uddannelser kan du lære det nyeste inden for emner som HR, personalejura, overenskomster, ledelse, produktivitet, automatisering og digitalisering. Vi tilbyder både længerevarende uddannelsesforløb og kortere kurser i de funktioner, der er vigtige for din virksomhed.

 5. Indflydelse og politisk interessevaretagelse

  Medlemmerne i DI har direkte indflydelse på DI’s holdning til alt lige fra kemikalielovgivning til lokal infrastruktur, udbuds- og konkurrencelovgivning, affaldshåndtering og e-handel. Det er gennem de mandater, som DI får fra medlemsvirksomhederne, at vi gør vores indflydelse gældende over for politikere og andre interessenter.

 6. Rabataftaler

  DI  tilbyder en række rabataftaler og serviceydelser, som du kan drage fordel af som DI medlem. Få overblikket over rabatter og tilbud her.

 • 0

  internationale kontorer

  står klar til at hjælpe dig med eksport og etablering i udlandet

 • 0

  branchefællesskaber

  og over 100 medlemsforeninger - vi har også et fællesskab til dig

 • 0

  jurister

  sidder klar til at rådgive vores medlemmer om personale- og lønforhold

FAQ

Hvad koster det?

Kontingent
Kontingentet til DI beregnes af virksomhedens totale lønsum og antal ansatte i Danmark. Dette indberettes til DI årligt i januar måned.

Kontingentsatsen er 0,24 pct. af lønsummen for Medlem og Erhvervsmedlem. For Erhvervsmedlem Basis er satsen 0,19 pct.

Vi har et loft for den gennemsnitlige løn per medarbejder, som din virksomhed skal betale kontingent af. Dette loft er på 532.500 kr. om året. DI har et minimumskontingent på 5.740 kroner om året.

Har virksomheden en lønsum større end 278 mio. kroner, vil der ske en graduering af kontingentsatsen for den øvrige del af lønsummen.

Årlig lønsum  Sats Medlem og Erhvervsmedlem Sats Erhvervsmedlem Basis
0 – 278 mio. kr.  0,24 pct. 0,19 pct.
278 – 555 mio. kr.  0,21 pct. 0,16 pct.
555 – 1.665 mio. kr.  0,18 pct. 0,13 pct.
> 1.665 mio. kr.  0,15 pct. 0,10 pct.

Samlet betaling
Den samlede betaling til DI består af kontingent til DI og betaling for kontingent til de foreninger, du eventuelt har tilvalgt.

Kontingentregler
Læs vores kontingentregler for 2024 her.

Hvad hvis jeg allerede har en overenskomst?

Virksomheder med overenskomst eller aftaler med fagforbund skal ved indmeldelse indsende disse til DI.

Vi vil gerne sikre, at du kommer over på den rigtige overenskomst eller eventuelt bibeholder din nuværende overenskomst.

Lad os hjælpe dig med at sammenligne din nuværende overenskomst med relevante overenskomster i DI.

Skal hele virksomheden indmeldes i DI?

Et medlemsforhold til DI omfatter samtlige af den pågældende virksomheds aktiviteter.

Det betyder, at en virksomheds medlemskab omfatter alle virksomhedens filialer, afdelinger og arbejdspladser i Danmark.

Kan jeg blive medlem uden at være omfattet af en overenskomst?

Virksomheder, der ikke er omfattet af overenskomst, kan blive Erhvervsmedlem eller Erhvervsmedlem Basis og fortsætte uden overenskomst.

Som Erhvervsmedlem får du adgang til samtlige af DI's services, bortset fra de, der er knyttet til det at have overenskomster og aftaler med fagforbund. Erhvervsmedlemmer har adgang til Industriens Barselsfond.

Erhvervsmedlem Basis giver adgang til vores kurser, netværk, politisk interessevaretagelse og rådgivning. Virksomheder der er Erhvervsmedlem Basis kan ikke gøre brug  af DI’s rådgivning indenfor personalejura og arbejdsmiljø og har desuden ikke adgang til Industriens Barselsfond.

DI for iværksættere

DI ønsker at hjælpe iværksættere i opstartsfasen med gratis råd og vejledning.

For at komme i betragtning til iværksætterordningen skal du leve op til nedenstående kriterier:

 • At du har ansat din første medarbejder eller er ved at gøre det
 • At du ikke har flere end fire ansatte
 • At din virksomhed er mindre end fem år gammel og ikke del af en koncern
 • At der ikke er tegnet overenskomst for virksomhedens ansatte

Efter 1 års gratis medlemskab overgår du automatisk til at være Erhvervsmedlem i DI.

Læs mere om iværksætterfordelene her.

Henrik Søgaard

Henrik Søgaard

Underdirektør

Karen Bülow Voetmann

Karen Bülow Voetmann

Chefkonsulent

Energi, fødevarer, life science, turisme og biotekvirksomheder

Kim Gravgaard Skou

Kim Gravgaard Skou

Chefkonsulent

Byggeri- og ejendomsvirksomheder

Niels Ravn

Niels Ravn

Chefkonsulent

Transportvirksomheder

Peter Bæk Kristensen

Peter Bæk Kristensen

Chefkonsulent

Service, rengøring og vikarvirksomheder

Susanne Moltsen

Susanne Moltsen

Chefkonsulent

Produktions- og fremstillingsvirksomheder

Søren Ohlsen

Søren Ohlsen

Chefkonsulent

Handelsvirksomheder

Carina Viktoria Young Sandbæk Høedt

Carina Viktoria Young Sandbæk Høedt

Chefkonsulent

Rådgivnings, digitale og iværksættere/start up virksomheder

David Morgen Carlsen

David Morgen Carlsen

Studentermedarbejder