Kursus

Ledelse af kollegaer - når du ikke har personaleansvar

Få inspiration, sparring og værktøjer til at kunne levere de bedste resultater i samarbejde med dem omkring dig.

Når du skal løse dine opgaver, er du som leder af kolleger uden personaleansvar afhængig af andres indsats, input og ansvarsfølelse, men uden at have retten til at sige ”du skal”. Din opgave er at skabe et godt samarbejde og få folk til at spille sammen, når de løser opgaverne. Det kræver, at du bliver bevidst om din rolle, din kommunikation og din gennemslagskraft.

Du lærer bl.a.

På dette kursus bliver du klogere på dig selv, din rolle som leder af kolleger uden personaleansvar og din kommunikation.

Du får:

  • Indsigt i egen og andres ledelsesstil gennem en DiSC profil.
  • Kendskab til relevante ledelsesdiscipliner og -værktøjer.
  • Du får bl.a. indsigt i værktøjer til forventningsafstemning, feedback, konfliktforståelse og motivation af kolleger.
  • Mulighed for at diskutere dine udfordringer og erfaringer med andre ledere uden personaleansvar
  • Rum til eftertanke og refleksion omkring din rolle.

Kursets opbygning

Inden kursusstart beder vi dig om at udfylde noget forberedende arbejde og udfylde en DiSC-profil.

Kurset er et 2 dages kursus, hvor der i løbet af undervisningen bliver rig mulighed for diskussion og sparring med andre i lignende roller.

Målgruppe

Alle ledere uden personaleansvar. Du kan være projektleder, fagansvarlig, HR- eller økonomikonsulent, arbejdsmiljø – eller tillidsrepræsentant, kvalitetsansvarlig m.m.