Online kursus

Ledelse af kollegaer - når du ikke har personaleansvar (Online)

Få inspiration, sparring og værktøjer til at kunne levere de bedste resultater i samarbejde med dem omkring dig.

Foto: Getty Images

Når du skal løse dine opgaver, er du som leder af kolleger uden personaleansvar afhængig af andres indsats, input og ansvarsfølelse, men uden at have retten til at sige ”du skal”. Din opgave er at skabe et godt samarbejde og få folk til at spille sammen, når de løser opgaverne. Det kræver, at du bliver bevidst om din rolle, din kommunikation og din gennemslagskraft.

Du lærer bl.a.

På dette kursus bliver du klogere på dig selv, din rolle som leder af kolleger uden personaleansvar og din kommunikation.

Du får:

  • Indsigt i egen og andres ledelsesstil gennem en DiSC profil.
  • Kendskab til relevante ledelsesdiscipliner og -værktøjer.
  • Du får bl.a. indsigt i værktøjer til forventningsafstemning, feedback, konfliktforståelse og motivation af kolleger.
  • Mulighed for at diskutere dine udfordringer og erfaringer med andre ledere uden personaleansvar
  • Rum til eftertanke og refleksion omkring din rolle.

Kursets opbygning

Inden kursusstart beder vi dig om at besvare nogle spørgsmål og udfylde en DiSC-profil.

Kurset består af 4 kortere moduler, der hver gang afsluttes med formuleringen af en hjemmeopgave. Der vil være 2–4 uger mellem modulerne. Deltagerne inddeles i læringsgrupper, der mødes 1–2 gange undervejs i forløbet. Du opfordres desuden til løbende at sparre med din chef om opgaver og emner på forløbet

Målgruppe

Alle ledere uden personaleansvar. Du kan være projektleder, fagansvarlig, HR- eller økonomikonsulent, arbejdsmiljø – eller tillidsrepræsentant, kvalitetsansvarlig m.m.

Online undervisning

Dette kursus er et onlinekursus, som foregår via Microsoft Teams. Du kan logge på kurset fra din pc, tablet eller mobil via et link, som du vil få tilsendt på mail inden kursusstart. Du skal sikre, at du har en stabil netforbindelse. Det er en fordel, hvis du har mulighed for at anvende headset, da det forbedrer lydkvaliteten. Du skal tilslutte dit webkamera, men dette er ikke et krav.