Online kursus

Ajour med ferie, sygdom og barsel

Kurset giver dig et tværgående overblik i reglerne om ferie, sygdom og barsel. Du bliver klædt på til at kunne administrere reglerne i din virksomhed og undgå de mange faldgruber, som kan koste både tid og penge at falde i.

Reglerne om ferie, sygdom og barsel er komplicerede og genererer rigtig mange spørgsmål. Derudover bliver reglerne løbende opdateret, og der er for nylig trådt ny barselslov i kraft. Det er vigtig for alle virksomheders personaleadministration at have godt styr på reglerne, så der ikke udbetales for meget i løn og der bliver søgt korrekt refusion.

Kursets opbygning

På kurset ser vi nærmere på feriereglerne, reglerne om sygdom samt reglerne om barsel (orlov og betaling). Du vil blive opdateret på de seneste ændringer og få gennemgået de væsentligste bestemmelser.

Ferie

 • Optjening, afvikling og overførsel af ferie
 • Sygdom og ferie
 • Feriehindringer
 • Placering og varsling af ferie
 • Ferielukning
 • Betaling under ferie
 • Ferie ved opsigelse og fritstilling
 • Ferie til lærlinge og elever
 • Ferie på forskud

Sygdom

 • Centrale begreber i sygedagpengeloven
 • Dokumentation for sygemelding og mulighedserklæringer
 • § 56-aftaler
 • Betaling under sygdom
 • Refusion

Barsel

 • Centrale begreber i forhold til barsel
 • Retten til orlov, herunder placering af orlov
 • Retten til betaling, herunder ekstra pensionsbidrag
 • Varslingsregler
 • Industriens Barselsfond
 • Adoption
 • Kommende regler om regnbuefamilier

Målgruppe

Hvis du er beskæftiget med HR, er lønningsbogholder eller assistent, vil dette kursus give dig overblik og det fornødne kendskab til reglerne.

Det lærer du

Efter kurset kan du undgå de typiske faldgruber og du kan dermed spare virksomheden for unødvendige omkostninger. Din arbejdsgang bliver også mere effektiv, da du hurtigere kan svare på spørgsmål og ikke skal bruge tiden på at rette op på fejl. Efter kurset kan du også sikre, at jeres håndtering af medarbejdersager og praksis er i overensstemmelse med de gældende regler.

Online undervisning

Dette kursus er et onlinekursus, som foregår via Microsoft Teams. Du kan logge på kurset fra din pc, tablet eller mobil via et link, som du vil få tilsendt på mail inden kursusstart. Du skal sikre, at du har en stabil netforbindelse. Det er en fordel, hvis du har mulighed for at anvende headset, da det forbedrer lydkvaliteten. Du må gerne tilslutte dit webkamera, men dette er ikke et krav.