Online kursus

Overenskomst og personalejura i praksis

På dette kursus har vi en praktisk tilgang til reglerne i de mest grundlæggende love og i overenskomsterne. Det kan koste virksomheden penge og kræve uforholdsmæssigt meget af din tid, hvis du ikke kender de grundlæggende regler. Vi giver dig redskaber til at kunne håndtere de mest forekommende udfordringer.

Du får et dybdegående kendskab til arbejdsmarkedets love og regler, herunder reglerne for barsel, sygedagpenge, refusion og ferie. Din virksomhed får en medarbejder tilbage, der har lært at anvende reglerne og undgå de mest oplagte faldgruber. Det sikrer en effektiv, kvalificeret og professionel sagsbehandling.

Kursets opbygning

Udover grundigt kendskab til de gældende love og regler får du mulighed for at diskutere de daglige problemstillinger med andre kursusdeltagere, som sidder i samme arbejdssituation som dig. Kurset er detaljeorienteret, så du får svar på alle de spørgsmål, du måtte have. Vi arbejder med reglerne i en række love samt i Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Fællesoverenskomsten med mere.

Vi kommer ind på alle medarbejdergrupper, herunder særligt de timelønnede, funktionærlignende ansatte samt funktionærer ansat uden og med overenskomst.

Modul 1 – Ansættelsesgrundlaget, ansættelse og vilkår

 • Lov- og overenskomstgrundlaget
 • Funktionærer uden overenskomst, funktionærer omfattet en overenskomst, funktionærlignende medarbejdere og timelønnede
 • Ansættelse
 • Løn
 • Pension
 • Fritvalgskonto/særlig opsparring

Modul 2 – Arbejdstid og fravær

 • Arbejdstid, pauser og hvile
 • Ferie
 • Barsel
 • Sygdom
 • Andet fravær

Modul 3 – Ophør af ansættelsen

 • Advarsler
 • Opsigelse
 • Bortvisning
 • Fratrædelsesgodtgørelser
 • Andre godtgørelser
 • G-dage

Forventninger til dig som kursusdeltager

Du vil før hvert modul modtage materiale, som det forventes, at du forbereder. Det kan være en case, en quiz eller andet. Det forventes desuden, at du under undervisningen har tændt dit webcamera og deltager aktivt.

Målgruppe

Kurset er for alle, der gerne vil have styr på de generelle elementer i personalejuraen samt have et overordnet kendskab til overenskomstsytemet.

Det lærer du

Efter kurset kan du undgå de typiske faldgruber, og du kan dermed spare virksomheden for unødvendige omkostninger. Din arbejdsgang bliver også mere effektiv, da du hurtigere kan svare på spørgsmål og ikke skal bruge tiden på at rette op på fejl. Efter kurset kan du også sikre, at jeres håndtering af medarbejdersager og praksis er i overensstemmelse med de gældende regler.

Online undervisning

Dette kursus er et onlinekursus, som foregår via Microsoft Teams. Du kan logge på kurset fra din pc, tablet eller mobil via et link, som du vil få tilsendt på mail inden kursusstart. Du skal sikre, at du har en stabil netforbindelse. Det er en fordel, hvis du har mulighed for at anvende headset, da det forbedrer lydkvaliteten. Du må gerne tilslutte dit webkamera, men dette er ikke et krav.