Kursus

Ajour med ferie, sygdom og barsel (fysisk)

Kurset giver dig et tværgående indblik i reglerne om ferie, sygdom og barsel. Du bliver klædt på til at kunne administrere reglerne i din virksomhed og undgå de mange faldgruber, som kan koste både tid og penge at falde i. På dette fysiske kursus har vi mulighed for at gå mere i dybden med de enkelte emner og jeres spørgsmål.

Reglerne om ferie, sygdom og barsel er komplicerede og genererer rigtig mange spørgsmål. Derudover bliver reglerne løbende opdateret, og der er for nylig trådt ny barselslov i kraft. Det er vigtig for alle virksomheders personaleadministration at have godt styr på reglerne, så der ikke udbetales for meget i løn og der bliver søgt korrekt refusion.

Kursets opbygning

På kurset ser vi nærmere på feriereglerne, reglerne i sygedagpengeloven, overenskomsternes sygelønsregler samt reglerne om barsel (orlov og betaling).
Du vil blive opdateret på de seneste ændringer og få gennemgået de væsentligste bestemmelser i dybden. Sideløbende kigger vi på, hvad der står i overenskomsterne, så du får det fulde overblik over, hvordan din virksomhed bør administrere reglerne.

Ferie

 • Centrale begreber i ferieloven
 • Optjening, afvikling og overførsel af ferie
 • Sygdom og ferie
 • Feriehindringer
 • Placering og varsling af ferie
 • Ferielukning
 • Betaling under ferie
 • Ferie ved opsigelse og fritstilling
 • Ferie til lærlinge og elever
 • Ferie på forskud

Sygdom

 • Centrale begreber i sygedagpengeloven
 • Retten til dagpenge fra arbejdsgiver
 • Dokumentation for sygemelding og mulighedserklæringer
 • Bortfald af dagpenge
 • § 56-aftaler
 • Refusion
 • Sygeløn
 • Opsigelse og sygdom

Barsel

 • Centrale begreber i forhold til barsel
 • Retten til orlov, herunder placering af orlov
 • Særlige fraværssituationer
 • Retten til betaling, herunder ekstra pensionsbidrag
 • Varslingsregler
 • Industriens Barselsfond
 • Adoption
 • Kommende regler om regnbuefamilier

Målgruppe

Hvis du er beskæftiget med HR, er lønningsbogholder eller assistent, vil dette kursus give dig overblik og det fornødne kendskab til reglerne.

Det lærer du

Efter kurset kan du undgå de typiske faldgruber, og du kan dermed spare virksomheden for unødvendige omkostninger. Din arbejdsgang bliver også mere effektiv, da du hurtigere kan svare på spørgsmål og ikke skal bruge tiden på at rette op på fejl. Efter kurset kan du også sikre, at jeres håndtering af medarbejdersager og praksis er i overensstemmelse med de gældende regler.