Netværk

DI Byggeris Produktivitets- og digitaliseringsudvalg

Netværket fokuserer på erfaringsudveksling og forretningsudvikling om digitalisering og produktivitetsudvikling på tværs af værdikæder.

Netværket skal fremme erfaringsudveksling og videndeling blandt DI Byggeris medlemsvirksomheder for at styrke samarbejdsformer på tværs af værdikæder.

Netværket mødes 3-4 gange årligt, og møderne afholdes som udgangspunkt i hovedstadsregionen.