DI Byggeri

Om DI Byggeri

DI Byggeri er det største branchefællesskab under Dansk Industri, og repræsenterer omkring 6.700 virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Medlemsvirksomhederne beskæftiger knap 120.000 medarbejdere i Danmark.

 

Find en medarbejder

Find ud af, hvem du skal kontakte

Vi har samlet en oversigt over medarbejdere i DI Byggeri, så du ikke er i tvivl om, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål.

Find oversigten her

Organisationsdiagram

Få et overblik over DI Byggeris organisationsopbygning.

Medlemmer, sekretariat og bestyrelse

Se, hvem der er medlem af DI Byggeri, se bestyrelsen og mød sekretariatet i DI.

Hovedopgaver og mål

Vi arbejder for, at DI Byggeris medlemmer kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for konkurrenceevnen, indtjeningen og beskæftigelsen.

Samtidig arbejder vi på at styrke den samlede bygge- og anlægssektors konkurrencemæssige position og offentlige omdømme.

DI Byggeris vigtigste opgaver er derfor, at: 

  • Yde værdiskabende services til vores medlemmer.
  • Deltage aktivt i den politiske debat og sikre en stærk profilering i offentligheden af byggeriet og dets aktører.
  • Øve politisk indflydelse kommunalt og nationalt såvel som i EU og resten af verden.
  • Sikre de bedst mulige afsætningsvilkår for medlemmernes produkter og serviceydelser.

Vi arbejder for at fremme den grønne omstilling, for en øget digitalisering og højere produktivitet, en hurtigere og mere smidig byggesagsbehandling samt bedre infrastruktur og byggeri for danskerne og erhvervslivet.

Desuden er vi med til at påvirke vilkårene i branchen for både små, mellemstore og store virksomheder for eksempel gennem vores arbejde i råd, nævn og udvalg, i samarbejde med vores medlemmer. Vi understøtter herudover udviklingen af standarder og retningslinjer, der fremmer branchens forretningsudvikling både nationalt og internationalt.

DI Byggeris mål er, at:

  • Være hele branchens synlige talerør samt fremme medlemmernes erhvervspolitiske interesser og rammevilkår.
  • Levere branchenære services og relevante analyser og information.
  • Styrke det tværgående sammenhold, erfaringsudveksling og samarbejde blandt branchefællesskabets medlemmer, og være vores medlemmers indgang til resten af DI.
  • Fremme branchens evne til at levere lønsomt, bæredygtigt og sundt byggeri.

Vedtægter og regler

Se DI Byggeris vedtægter, regler og håndtering af persondata.

Kontingentsatser for 2024

 

 

 

                                  

 

Opkrævningssats

Totallønsum

 

 

Grundkontingent

 

 

 

Service- og branchemedlem

(standard servicemedlem)

 

Lønsum under 500.000 kr.

Lønsum over 500.000 kr.

 

 

 

Byg Garanti

 

0,065%

 

 

 

 

 

 670 kr.

1729 kr.

 

Maximum 51.400 kr.

 

1000 kr. pr. år (opkræves primo 2024, hvis medlemmer ikke har fravalgt Byg Garanti) 

 

Branchemedlem

(standard branchemedlem)

 

0,013%

 

247 kr.

 

Maximum 51.400 kr.

Associeret Servicemedlem

                                     årligt 10.588 kr.

Kontingent-grundlag

Virksomhedens kontingentgrundlag svarer til grundlaget der anvendes i DI

Har du spørgsmål?

I DI Byggeri sidder eksperter klar til at besvare dine spørgsmål.

 

Den daglige åbningstid hos DI Byggeri er:

Mandag til torsdag fra kl. 08.00 - 17.00

Fredag fra kl. 08.00 - 16.00

 

Telefon: 33 77 33 77

CVR-nr.: 16 07 75 93

E-mail: dibyggeri@di.dk

 

Relateret indhold