Netværk

Kvalitetsledere

Er du ansvarlig for kvalitet i din virksomhed og sidder med ansvaret for at kvalitetssikre den? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Kom med i DI’s netværk for kvalitetsledere, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dine konkrete opgaver i centrum.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som kvalitetsleder/chef skal du kunne motivere dine medarbejdere til at tage medansvar for, at virksomhedens kvalitetskrav og høje standarder defineres og efterleves. Rollen som kvalitetschef er under hastig udvikling og er blevet en afgørende nødvendig del af virksomhedens ledelsesmæssige strategi. Det er derfor vigtigt at være klædt på til at tage dialogen med ledelsen, og da man ofte står alene i denne rolle, tilbyder Dansk Industri et nyt fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem udveksling af erfaringer på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare kvalitetsfokus. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Derudover, tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.

Eksempler på temaer:

  • Digitalisering af interne kvalitetskontroller
  • Kvalitetsstyring og proces udvikling – ISO 9000/9001
  • ATEX-UAPV
  • CE-mærkning og risikovurdering: metoder og værktøjer
  • Audit, kvalitetssikring og organisationsudvikling
  • Arbejdsinstruktioner, dokumentation, standardisering og datastyring
  • OEM løsninger og Dansk Standard

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til udvikling og produktion. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværketsmøder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes fire møder om året i netværket, og møderne afholdes på skift hos netværkets medlemmer. Netværket har også en stærk social dimension, hvorfor alle møder afsluttes med en middag på en nærliggende restaurant.

Nicolas Boalth

Nicolas Boalth

Chefkonsulent