Netværk

Supply chain

Har du ansvar for supply chain og logistik i din virksomhed? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Kom med i DI's netværk for Supply Chain og Logistik-ansvarlige, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dine konkrete opgaver i centrum.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som ansvarlig for supply chain og logistik-området i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes samtidig med, at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Derudover, tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.

Eksempler på temaer:
 • Lean i Supply Chain
 • Upstream – leverandørintegration
 • Downstram – kommerciel logistik
 • Den effektive forsyningskæde
 • Automation og IT-løsninger
 • Strategiudvikling

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til produktion. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes fire møder om året i netværket, hvor af halvdelen af møderne afholdes hos virksomheder, som er repræsenteret i netværket. Den anden halvdel af møderne er døgnmøder med overnatning, og de finder sted på DI’s konference Gl. Vindinge.

Mød facilitatoren

Nicolas Boalth

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 2128 7379
 • Direkte: +45 3377 3889
 • E-mail: nibo@di.dk
 1. Ansvarsområde

 2. Erfaring

 3. Organisatorisk niveau

 4. Geografisk placering