Netværk

Produktionsdirektører

Har du strategisk ansvar for produktion og logistik i din virksomhed? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Kom med i DI's netværk for produktionsdirektører, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dine konkrete opgaver i centrum.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som produktionsdirektør i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes samtidig med at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen, igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Derudover tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.

Inden for de seneste år er vi med inspiration fra ledende forskere og forfattere blandt andet gået i dybden med temaer som:

  • Samarbejde i lederteamet
  • Integreret produktudvikling
  • Strategisk kommunikation

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til produktion. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes fire møder om året i netværket, og møderne afholdes på DI’s konferencecenter Gl. Vindinge. Netværket har også en stærk social dimension, hvorfor alle møder afsluttes med en middag.

Mød facilitatoren

Peter Nyvang Lager

Chefkonsulent

  • Mobil: +45 2328 8365
  • Direkte: +45 3377 3616
  • E-mail: petl@di.dk
  1. Ansvarsområde

  2. Erfaring

  3. Organisatorisk niveau

  4. Geografisk placering