Netværk

Produktionsdirektører

Bliv en del af DI's netværk for produktionsdirektører, der er et eksklusivt, professionelt og fortroligt fællesskab. Bliv inspireret og udfordret i din rolle af ligesindede.

Netværk for produktionschefer
Foto: Getty Images

Bliv en del af et stærkt, professionelt fællesskab om produktionsudvikling og ledelse, hvor vi går i dybden med de spændende og krævende udfordringer, man står over for som produktionsdirektør.

Vi behandler temaer som planlægning af produktion til markedsudvikling, opstart og nedlukning af fabrik, forandringsledelse, KPI’er, lønforhandling og generationsskifte, tiltrækning af arbejdskraft og meget mere. 

Få kvalificeret sparring til dit strategiske arbejde

Netværket består af nogle af landets dygtigste ledere på deres felt, og sammen har vi en overvældende mængde erfaring til fælles bedste. Vi tager udgangspunkt i hinandens udfordringer og problemstillinger, så du vil få mulighed for at få konkrete og kvalificerede inputs til de udfordringer, du selv står overfor. Vi hjælper hinanden ved at dele vores viden, erfaringer og konkrete udfordringer, og tør være åbne over for konstruktiv feedback fra ligesindede i netværket.

Praktisk information 

Facilitator og deltagerne fastlægger temaerne sammen indenfor overemnerne, ledelse og produktion. Temaerne på møderne kan både tage udgangspunkt i faglige indlæg udefra eller være casebaseret fra et medlem af netværket.  

Der afholdes årligt fire dagsmøder DI’s konferencecenter Gl. Vindinge (Fyn) og alle møderne indledes med en frokost.

Regional opdeling

Netværket er opdelt på den måde, at der findes et netværk i Østdanmark og et i Vestdanmark.

Eksempler på afholdte mødetemaer

    • Balance mellem kortsigtede mål og langsigtet strategi

    • Udvikling af ledergruppen, distanceledelse, forandringsledelse og kriseledelse

    • Strategisk digitalisering, brug af data science, IoT

    • Optimering af end-to-end supply chain

    • FN’s Verdensmål ift. bæredygtighed og produktivitet

Målgruppe

Dette faglige netværk henvender sig til dig som produktionsdirektør, COO, VP eller CEO i mellemstore fremstillingsvirksomhed. Du har personaleansvar og det overordnede ansvar for produktionen i en større fremstillingsvirksomhed. Vi arbejder på tværs af brancher, men samles om at have det øverst strategiske ansvar for at sikre driften og udviklingen af produktionen.

Mark Fisker

Mark Fisker

Chefkonsulent