Netværk

Udbudspanelet

I netværket kan du dele erfaringer med udbud og bidrage til et bedre samarbejde mellem offentlige ordregivere og private leverandører. Læs mere her.

Formålet med Udbudspanelet er at forbedre medlemmernes adgang til det offentlige marked. Her udveksler en gruppe af garvede leverandører erfaringer med offentlige udbud - fra den indledende dialog med ordregiver til kontrakten underskrives - og aftalen udmøntes i konkrete leverancer. Desuden bidrager panelet med viden og praktisk indsigt til sekretariatets interessevaretagelse.

DI Handels Udbudspanel mødes tre gange om året. Ofte inviteres der eksterne oplægsholdere, f.eks. offentlige ordregivere, rådgivere eller jurister, der kan bidrage med nye vinkler eller viden om udbudsområdet.

Målgruppe

Repræsentanter for handels- og fremstillingsvirksomheder med ansvar for salg til den offentlige sektor

Emner

Udbudsregler, drift af indkøbsaftaler, TCO-betragtninger, krav i udbudsmaterialet m.fl.

Jeg får mulighed for at udvide min viden og erfaring omkring udbudsproces, lovgivning, drift og udfordringer. Et godt forum til sparring, hvor deltagerne sammen forsøger at bidrage med viden og input, i forsøg på at præge og udvikle i positiv retning til gavn for både ordrer- og tilbudsgiver. Claus Thalund, Salgschef Entreprenør, Sanistål
Netværket giver mig noget andet end andre netværksgrupper, som jeg deltager i. Her kan vi leverandører til de offentlige kunder i samråd og i samarbejde med DI Handel udveksle erfaringer omkring samhandel med den offentlige sektor. DI er gode samarbejdspartnere for os, når det handler om at få sat politisk fokus på store overskrifter som f.eks. transaktionsomkostninger og grøn omstilling. Jan Sjøgaard, Major Account Manager, Lyreco
Marie Asmussen

Marie Asmussen

Seniorchefkonsulent

Udvalgsansvarlig

  • Direkte +45 3377 3061
  • Mobil +45 5213 2383
  • E-mail maas@di.dk