Netværk

HR-praksis - Global Mobility

Netværket er for dig, der vil holdes ajour med den nyeste lovgivning om personalejuridiske regler relateret til udenlandsk arbejdskraft i Danmark og medarbejdere, der arbejder ude i verden, samt hvordan disse regler skal håndteres i virksomheden. Netværket giver dig ny indsigt, inspiration og et fortroligt rum, hvor du kan sparre med ligesindede om de praktiske udfordringer, du sidder med i din hverdag.

Spar med ligesindede om medarbejdere, der arbejder uden for Danmark, og medarbejdere der kommer fra udlandet

Netværket er for virksomhedens medarbejdere, som ønsker at drøfte de mere praktiske forhold, der er vigtige, når udenlandske medarbejdere skal arbejde i Danmark. I netværket fokuserer vi på håndtering af regler, både i forhold til den konkrete udenlandske medarbejder og i forhold til at få resten af virksomheden til at få øjnene op for det udenlandske potentiale. Vi fokuserer også på vigtigheden af at håndtere reglerne korrekt.

Netværket drøfter de praktiske forhold for medarbejdere, der arbejder ude i verden, f.eks. rejsende medarbejdere, udstationerede medarbejdere, globale medarbejdere og medarbejdere der arbejder hjemmefra i udlandet.

Netværket giver dig et fortroligt rum, hvor du kan tale om dine udfordringer og få inspiration til at arbejde med virksomhedens brug af udenlandsk arbejdskraft og global mobilitet på nye måder. Du får sparring på dine udfordringer med andre medarbejdere om opgaver og udfordringer, der ligner dine.

Et netværk med udviklingsmuligheder

Netværket giver dig en chance for at udvikle dig selv og dine kompetencer inden for emnet global mobilitet. Som medlem af netværket har du selv indflydelse på de temaer, der sættes på dagsordenen, og vi tager som regel udgangspunkt i medlemmernes aktuelle udfordringer og/eller interesser.

Typisk er møderne bygget op omkring en case, aktuelle tendenser eller ny viden og udfordringer, og i det omfang det er muligt, starter vi diskussionen med et oplæg fra en ekspert på området.

Temaer, vi arbejder med, kunne for eksempel være:

  • Praktiske forhold omkring ansøgninger om opholds-/arbejdstilladelser
  • Regler om social sikring på tværs af grænser
  • Virksomhedens interne strategi og praktiske retningslinjer for anvendelse af udenlandsk arbejdskraft
  • Global mobilitet, herunder udstationering af medarbejdere både ind og ud af Danmark. 

Sådan foregår det

Vi mødes som udgangspunkt fire gange om året på en af netværksdeltagernes virksomheder. Du vil få mulighed for at komme på virksomhedsbesøg hos andre i netværket. Det kræver ingen forberedelse at deltage i netværket. Derimod forventer vi, at du bidrager aktivt som sparringspartner og er med til at skabe det rum, der skal til for at fremme personlig udvikling. Som medlem af netværket bliver du en del af nyhedsmailen, der udsendes, når der kommer nye regler på området

Planlagt møderække

Der er planlagt en række møder, og du vil modtage præcis information om tid og sted samt dagsorden per mail, når mødet nærmer sig. Vi tager forbehold for, at det kan være nødvendigt at ændre tid og sted.

Ben Banemann

Ben Banemann

Chefkonsulent