Analyser

I 2050 er hver tiende dansker mindst 80 år

I dag er godt hver tyvende dansker mindst 80 år gammel. I de kommende år vil denne gruppe stige markant og i 2050 vil næsten hver tiende dansker være mindst 80 år.

I løbet af de næste 25 år vil antallet af ældre stige markant i Danmark. I dag er der godt 300.000 danskere, der er mindst 80 år gamle, mens der i 2050 forventes dobbelt så mange. Hvis man ser det i forhold til hele befolkningen er udviklingen næsten lige så markant. I 2023 er det ca. hver tyvende dansker, der har fejret sin 80 års fødselsdag, mens det i 2050 vil være næsten hver tiende.

Udfordringen ved en stigende andel ældre i samfundet er, at man må forvente et øget pres på for eksempelvis sundhed og ældrepleje. Og stigningen i andelen af ældre er så stor, at behovet for pleje vil vokse, selvom de ældre generelt bliver sundere og mindre

Anm.: Der er taget udgangspunkt i befolkningsfremskrivningen (juli 2023) fra Danmarks Statistik. Tallet ved kurven er andelen af befolkningen.
Kilde: Danmarks Statistik og DI

plejekrævende. F.eks. udgjorde de gennemsnitlige omkostninger til en 85-årig i 2018 ca. 172.000 kr. (2023-niveau), hvilket var ca. 73.000 kr. mere end for en 75-årige.

Det er samtidig en udvikling med store geografiske forskelle. Andelen af ældre er stigende overalt, men især i hovedstadsområdet stiger andelen af ældre markant langsommere frem mod 2050. Her er der flere kommuner, hvor stigningen er mindre end tre procentpoint.

Modsat er stigningen i andre dele af landet på mere end syv procentpoint – oftest i kommuner, der ligger længere væk fra de større byer, som f.eks. Læsø, Langeland, Halsnæs og Odsherred kommuner. Generelt kommer vi derfor til at se ind i nogle årtier, hvor der i visse dele af landet kan være ekstraordinære store udfordringer med at skaffe tilstrækkelige velfærdsmedarbejdere til at levere de velfærdsydelser til ældre, som der efterspørges.

Kilde: Danmarks Statistik og DI

Hvis man grupperer de forskellige typer kommuner efter hvor tæt, de ligger på en storby med mindst 45.000 indbyggere, så springer forskellene i øjnene. I dag er det godt fire pct. af indbyggerne i større bykommuner, der er mindst 80 år gamle, mens det i landkommuner er mere end seks pct. Og frem mod 2050 stiger andelen med yderligere knap fire procentpoint i storbykommuner, mens det er yderligere godt seks procentpoint i landkommuner. Altså en større stigning fra et højere udgangspunkt i landkommuner.

Anm.: Inddelingen af kommuner følger DØR (2015) "Dansk Økonomi forår 2015". Udviklingen i 2023-50 er målt i procentpoint.
Kilde: Danmarks Statistik og DI

Relateret indhold