Diversitetsløftet

DI's Diversitetsløfte er udviklet til at hjælpe jer med at fremme diversitet, inklusion og ligestilling. Diversitetsløftet giver jer værktøjer og viden til at rykke fra gode intentioner til konkret handling.

Tilslut jer

EN LIGE FREMTID FOR ALLE

Lige nu står en ny generation af studerende klar til at påbegynde deres uddannelser rundt omkring i landet. De bringer med sig talent, ambition og en vilje til at forme fremtiden. For dem er det afgørende at kunne se sig selv repræsenteret i det arbejdsmarked, de drømmer om at træde ind i efter endt uddannelse.

DI's Diversitetsløfte er ikke kun et skridt mod at opfylde juridiske krav. Det er også en mulighed for at skabe en lige fremtid for alle og forme en mere inkluderende, innovativ og konkurrencedygtig fremtid for virksomheder i Danmark.

 

 1. Hjælp til at sætte og nå relevante måltal for jeres virksomhed

 2. Viden og sparring med andre virksomheder, der også arbejder med diversitet, inklusion og ligestilling

 3. Rådgivning og sparring fra DI's eksperter med afsæt i jeres konkrete situation

 4. Relevante værktøjer til at arbejde strategisk med diversitet, inklusion og ligestilling

 5. Aktuelle webinarer og kurser med gennemgang af værktøjer, lovgivning, forskning og nyeste trends

 6. Adgang til branchebenchmark og nyeste analyser

Hvad er DI's Diversitetsløfte?

DI's Diversitetsløfte beskriver 16 principper, som Dansk Industri har udviklet for at hjælpe virksomheder med at fremme diversitet, inklusion og ligestilling - uanset hvor langt de er med arbejdet.

De 16 principper skal give inspiration til, hvor man kan sætte ind og styrke kønsfordelingen, diversiteten og inklusionen i sin organisation. På den måde skal DI's Diversitetsløfte bidrage til, at man på tværs af dansk erhvervsliv opnår en gennemsnitlig 40/60-kønsfordeling i ledelse og bestyrelser i 2030.

Jeres virksomhed behøver ikke at arbejde med alle 16 principper, men I kan tage den eller dem til jer, som I allerede arbejder med, eller som I ønsker at fokusere på først.

Hvad får vi ud af at tilslutte os DI's Diversitetsløfte?

Når du skriver under på DI's Diversitetsløfte, bliver jeres virksomhed en del af et fællesskab, der arbejder målrettet for at styrke diversitet, inklusion og ligestilling i dansk erhvervsliv.

Vi ved, at videndeling på tværs af virksomheder – uanset omfanget af erfaring med diversitet, inklusion og ligestilling– er afgørende for at omsætte ord til handling.

Når du har meldt jeres virksomhed til, står vi klar til at hjælpe, rådgive og inspirere med udgangspunkt i jeres specifikke behov, branche og udfordringer – uanset, hvor langt fremme på området I er.   

Når I tilslutter jer Diversitetsløftet får I: 

 • Måltalsworkshop: du får hjælp til at sætte og nå relevante måltal for jeres virksomhed. 

 • Netværk: du får viden og sparring fra andre virksomheder, der også arbejder med diversitet, inklusion og ligestilling. 

 • 1-1 sparring: Du får sparring fra DI's eksperter med afsæt i jeres konkrete situtation.

 • Værktøjer: Du bliver klædt på med relevante værktøjer til at arbejde strategisk med diversitet og inklusion.

 • Webinarer og kurser: Du bliver inviteret til aktuelle webinarer og kurser, hvor vi gennemgår værktøjer og nyeste viden fra lovgivning og forskning.

 • Benchmark og analyser: Du får adgang til branchebenchmark og nyeste analyser.

Kan vi tilslutte os DI's Diversitetsløfte hvis vi ikke er medlem af Dansk Industri?

ALLE virksomheder kan tilslutte sig pledget uaget medlemskab af Dansk Industri og få adgang til: 

 • Måltalsworkshop: du får hjælp til at sætte og nå relevante måltal for jeres virksomhed. 

 • Netværk: du får viden og sparring fra andre virksomheder, der også arbejder med diversitet, inklusion og ligestilling. 

 • 1-1 sparring: Du får sparring fra DI's eksperter med afsæt i jeres konkrete situtation.

 • Værktøjer: Du bliver klædt på med relevante værktøjer til at arbejde strategisk med diversitet og inklusion.

 • Webinarer og kurser: Du bliver inviteret til aktuelle webinarer og kurser, hvor vi gennemgår værktøjer og nyeste viden fra lovgivning og forskning.

 • Benchmark og analyser: Du får adgang til branchebenchmark og nyeste analyser.

 

Hvad skriver jeg under på, når jeg tilslutter mig DI's Diversitetsløfte?

Når du udfylder formularen herunder, siger du på vegne af jeres virksomhed ja til følgende:

 • Vi vil arbejde med egne måltal for ledelse og bestyrelse, som er realistiske for os.

 • Vi vil udarbejde en handlingsplan for egen indsats.

 • Vi vil arbejde aktivt for at fremme diversitet, inklusion og ligestilling med udgangspunkt i et eller flere af de 16 principper i DI's Diversitetsløfte.

Ved at tilsluttet jer får I adgang til:

 • Måltalsworkshop: du får hjælp til at sætte og nå relevante måltal for jeres virksomhed. 

 • Netværk: du får viden og sparring fra andre virksomheder, der også arbejder med diversitet, inklusion og ligestilling. 

 • 1-1 sparring: Du får sparring fra DI's eksperter med afsæt i jeres konkrete situtation.

 • Værktøjer: Du bliver klædt på med relevante værktøjer til at arbejde strategisk med diversitet og inklusion.

 • Webinarer og kurser: Du bliver inviteret til aktuelle webinarer og kurser, hvor vi gennemgår værktøjer og nyeste viden fra lovgivning og forskning.

 • Benchmark og analyser: Du får adgang til branchebenchmark og nyeste analyser.

Vi gør opmærksom på, at en tilslutning til DI's Diversitetsløfte kun gælder for virksomheder, der er CVR-registreret i Danmark. Hvis I er del af en global koncern, vil jeres udenlandske moder-, søster- og datterselskaber ikke være omfattet af løftet.

 

“Vi mener, at DI's Diversitetsløfte er et vigtigt tiltag at støtte op om. Vi oplever hver dag, hvilken dynamik det giver at have høj diversitet blandt vores ansatte, i både produktion og administration. Der er altid rum til forbedring, og vi kan altid gøre mere for at lade os inspirere til, hvordan vi opnår højere kønsdiversitet i vores topledelse.” Marco Moretti, Adm.Direktør hos SBS Friction A/S
“Vi arbejder allerede målrettet for at skabe en mere mangfoldig arbejdsstyrke og et inkluderende arbejdsmiljø på alle niveauer i vores virksomhed. Vi overvåger løbende vores kønsdiversitet og evaluerer vores indsatser og ser en stor værdi i både at kunne inspirere og blive inspireret omkring hvad, der har virket eller ikke har virket gennem tiden.” Anja Hasselbalch, HR Director Nordics hos Signify
“Vi vil gerne tiltrække de bedste talenter og halvdelen af Danmarks talentpulje er kvinder. Men ligesom mange andre virksomheder i transportbranchen har vi ikke formået at få nok af dem ombord. Derfor forpligter vi os nu til at arbejde målrettet på at få større kønsdiversitet. Første skridt er en underskrift. Næste skridt er at gøre mål til handling.” Thomas Woldbye, Adm. direktør hos CPH Airports
 • 0

  .998 tusinde medarbejdere i dansk erhvervsliv er i dag omfattet af Diversitetsløftet

Naja Lind Rasmussen

Naja Lind Rasmussen

Chefkonsulent

Diversitetsløftet

Roger Courage Matthisen

Roger Courage Matthisen

Chefkonsulent

Diversitetsløftet

Dorthe Monique Olsen

Dorthe Monique Olsen

Konsulent

Kommunikation

Micha Fuglede

Micha Fuglede

Chefkonsulent

Kommunikation, Podcast og Video

Jakob Johannes Andersen Kjærside

Jakob Johannes Andersen Kjærside

Studentermedarbejder