FAQ

Her på siden finder du svar på ofte stillede spørgsmål

Hvad er DI's Diversitetsløfte?

DI's Diversitetsløfte beskriver 16 principper, som Dansk Industri har udviklet for at hjælpe virksomheder med at fremme diversitet, inklusion og ligestilling - uanset hvor langt de er med arbejdet.

De 16 principper skal give inspiration til, hvor man kan sætte ind og styrke kønsfordelingen, diversiteten og inklusionen i sin organisation. På den måde skal DI's Diversitetsløfte bidrage til, at man på tværs af dansk erhvervsliv opnår en gennemsnitlig 40/60-kønsfordeling i ledelse og bestyrelser i 2030.

Jeres virksomhed behøver ikke at arbejde med alle 16 principper, men I kan tage den eller dem til jer, som I allerede arbejder med, eller som I ønsker at fokusere på først.

Hvad får vi ud af at tilslutte os DI's Diversitetsløfte

Når du skriver under på DI's Diversitetsløfte, bliver jeres virksomhed en del af et fællesskab, der arbejder målrettet for at styrke diversitet, inklusion og ligestilling i dansk erhvervsliv.

Vi ved, at videndeling på tværs af virksomheder – uanset omfanget af erfaring med diversitet, inklusion og ligestilling– er afgørende for at omsætte ord til handling.

Når du har meldt jeres virksomhed til, står vi klar til at hjælpe, rådgive og inspirere med udgangspunkt i jeres specifikke behov, branche og udfordringer – uanset, hvor langt fremme på området I er.   

Når I tilslutter jer Diversitetsløftet får I: 

 • Måltalsworkshop: du får hjælp til at sætte og nå relevante måltal for jeres virksomhed. 

 • Netværk: du får viden og sparring fra andre virksomheder, der også arbejder med diversitet, inklusion og ligestilling. 

 • 1-1 sparring: Du får sparring fra DI's eksperter med afsæt i jeres konkrete situtation.

 • Værktøjer: Du bliver klædt på med relevante værktøjer til at arbejde strategisk med diversitet og inklusion.

 • Webinarer og kurser: Du bliver inviteret til aktuelle webinarer og kurser, hvor vi gennemgår værktøjer og nyeste viden fra lovgivning og forskning.

 • Benchmark og analyser: Du får adgang til branchebenchmark og nyeste analyser.

Kan vi tilslutte os DI's Diversitetsløfte hvis vi ikke er medlem af Dansk Industri?

ALLE virksomheder kan tilslutte sig pledget uaget medlemskab af Dansk Industri og få adgang til: 

 • Måltalsworkshop: du får hjælp til at sætte og nå relevante måltal for jeres virksomhed. 

 • Netværk: du får viden og sparring fra andre virksomheder, der også arbejder med diversitet, inklusion og ligestilling. 

 • 1-1 sparring: Du får sparring fra DI's eksperter med afsæt i jeres konkrete situtation.

 • Værktøjer: Du bliver klædt på med relevante værktøjer til at arbejde strategisk med diversitet og inklusion.

 • Webinarer og kurser: Du bliver inviteret til aktuelle webinarer og kurser, hvor vi gennemgår værktøjer og nyeste viden fra lovgivning og forskning.

 • Benchmark og analyser: Du får adgang til branchebenchmark og nyeste analyser.

 

Hvad skriver jeg under på, når jeg tilslutter mig DI's Diversitetsløfte?

Når du udfylder formularen herunder, siger du på vegne af jeres virksomhed ja til følgende:

 • Vi vil arbejde med egne måltal for ledelse og bestyrelse, som er realistiske for os.

 • Vi vil udarbejde en handlingsplan for egen indsats.

 • Vi vil arbejde aktivt for at fremme diversitet, inklusion og ligestilling med udgangspunkt i et eller flere af de 16 principper i DI's Diversitetsløfte.

Ved at tilsluttet jer får I adgang til:

 • Måltalsworkshop: du får hjælp til at sætte og nå relevante måltal for jeres virksomhed. 

 • Netværk: du får viden og sparring fra andre virksomheder, der også arbejder med diversitet, inklusion og ligestilling. 

 • 1-1 sparring: Du får sparring fra DI's eksperter med afsæt i jeres konkrete situtation.

 • Værktøjer: Du bliver klædt på med relevante værktøjer til at arbejde strategisk med diversitet og inklusion.

 • Webinarer og kurser: Du bliver inviteret til aktuelle webinarer og kurser, hvor vi gennemgår værktøjer og nyeste viden fra lovgivning og forskning.

 • Benchmark og analyser: Du får adgang til branchebenchmark og nyeste analyser.

Vi gør opmærksom på, at en tilslutning til DI's Diversitetsløfte kun gælder for virksomheder, der er CVR-registreret i Danmark. Hvis I er del af en global koncern, vil jeres udenlandske moder-, søster- og datterselskaber ikke være omfattet af løftet.

 

Hvad vil mere diversitet, inklusion og ligestilling gøre ved min virksomhed?

Med en tilslutning til DI's Diversitetsløfte bliver din virksomhed en del af de stadig flere virksomheder, som arbejder strategisk med denne dagsorden.

Virksomheder, som gør op med et kønsskævt arbejdsmarked hvor kønsuligheden stadig er en udfordring, og virksomheder, som arbejder for at skabe et mere diverst, inkluderende og ligestillet arbejdsmarkedet. Fordi det er det rigtige at gøre, og fordi, at det rykker erhvervslivet i den rigtige retning, og giver en række fordele:

 • Bedre beslutningstagning: Forskning viser, at mangfoldige og kønsbalancerede ledelsesteams er bedre til at træffe informerede og velovervejede beslutninger. Ved at inkludere flere perspektiver øger virksomhederne sandsynligheden for at undgå blinde vinkler og træffe beslutninger, der er mere i tråd med deres mål.

 • Styrk konkurrenceevnen: Diversitet og kønsbalance i arbejdsstyrken giver virksomheder adgang til en bredere vifte af perspektiver, erfaringer og idéer. Dette kan føre til mere kreativitet og innovation, hvilket igen kan forbedre virksomhedens konkurrenceevne. Ved at tilslutte sig Diversitetsløftet, viser virksomheder deres engagement i at udnytte denne konkurrencefordel.

 • Fremme lige muligheder for alle: At tilslutte sig DI's Diversitetsløfte er et skridt i retning af at skabe mere lige muligheder for alle på arbejdspladsen. Det er en mulighed for at forpligte sig til at handle aktivt for at mindske kønsulighed i ledelseslagene og dermed bidrage til en mere lige og inkluderende arbejdskultur.

 • Reputation og image: Virksomheder, der er kendt for deres engagement i mangfoldighed og inklusion, har ofte et stærkere trækplastre i forhold til at tiltrække kunder, investorer og talenter, der værdsætter virksomhedens sociale ansvar og værdier.

 • Overholdelse af lovgivning: Som nævnt, er det fra 2023 lovpligtigt for store virksomheder at arbejde med måltal og politikker for kønsdiversitet i ledelsen. Med en tilslutning til Diversitetsløftet hjælper vi jer med at opfylde disse juridiske krav.

I sidste ende er DI's Diversitetsløfte ikke kun et skridt mod at opfylde juridiske krav, det er også en mulighed for at forme en mere inkluderende, innovativ og konkurrencedygtig fremtid for virksomheder i Danmark. Det er en chance for at skabe ægte forandring og samtidig styrke virksomhedens position i markedet.

Hvor langt skal vi være i arbejdet med diversitet, inklusion og ligestilling før vi kan tilslutte os DI's Diversitetsløfte?

Alle virksomheder er velkomne til at tilslutte sig DI’s Mangfoldighedsløfte – uanset, hvor langt de er på agendaen. Det eneste, vi forventer, er, at I vil være med til at sætte handling bag ordene.

Hvis vi er en global virksomhed, gælder en tilslutning så for hele virksomheden?

Mange af de virksomheder, der har tilsluttet sig DI's Diversitetsløfte er store, globale virksomheder.

En tilslutning til DI's Diversitetsløfte gælder kun for virksomheder, der er CVR-registreret i Danmark. Hvis I er del af en global koncern, vil jeres udenlandske moder-, søster- og datterselskaber ikke være omfattet af pledget.

 

Hvem i min virksomhed kan skrive under på, at vi tilslutter os DI's Diversitetsløfte?

Det vil til enhver tid være et medlem af virksomhedens direktion, som kan skrive under på, at virksomheden tilslutter sig DI's Diversitetsløfte. 

Hvad sker der efter at min virksomhed har tilsluttet sig DI's Diversitetsløfte?

Så snart vi har registreret jeres underskrift sender vi en velkomstmail med de vigtigste informationer, så I med det samme kan komme igang med arbejdet med diveristet, inklusion og ligestilling i jeres virksomhed. 

Herunder ser du et eksempel på, hvordan det første år kan ud for en virksomhed, der tilslutter sig Di's Diveristetsløfte. 

 

Fra underskrift til handling: 

Proces DI's Diversitetsløfte