Tilslut jer DI's Diversitetsløfte

Ved at tilslutte jeres virksomhed til DI's Diversitetsløfte får I direkte adgang til konkret og branchespecifik rådgivning, værktøjer og seneste viden fra DI’s eksperter til, hvordan I skaber øget diversitet, inklusion og ligestilling på arbejdspladsen.

Som virksomhed tilslutter I jer, at I vil:

  • Arbejde med egne måltal for det underrepræsenterede køn og/eller andre måltal for diversitet i ledelse og bestyrelse, som er realistiske for os.
  • Udarbejde en handlingsplan for egen indsats.
  • Arbejde aktivt for at fremme diversitet, inklusion og ligestilling med udgangspunkt i et eller flere af de 16 principper i DI's Diversitetsløfte.

Når I har tilsluttet jer DI's Diversitetsløfte vil I få adgang til: 

  • Hjælp til at sætte og nå måltal - Fra den 1. januar 2023 blev den gældende lov om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen skærpet for landets ca. 2.400 største virksomheder.

  • Diversitets- og inklusionsnetværk med fokus på at dele og diskutere erfaringer, viden, problemstillinger og løsninger med ligesindede kolleger i andre virksomheder.

  • Adgang til benchmark-redskab, som kan være nyttigt, når man skal arbejde med måltal, der afspejler udgangspunktet i ens branche.

  • Relevante værktøjer, webinarer og kurser, der klæder virksomheder på til at arbejde strategisk med diversitet, inklusion og ligestilling.

  • Nyeste viden omkring lovgivning & forskning inden for diversitet og inklusion, inklusiv adgang til skabeloner, der hjælper virksomheder med at implementere nye processer.

  • Skræddersyet rådgivning og sparring fra DI’s eksperter på området.