Viden og analyser

Her kan du læse et udvalg af de mest anerkendte analyser og rapporter, som belyser diversitet i erhvervslivet og hvordan diversitet og inklusion bidrager til at skabe succesfulde virksomheder. Udvalget består både af DI's egne analyse samt rapporter fra eksterne organisationer og virksomheder.

Få kvinder i topledelse

Kun hver tredje heltidsansat i den private sektor er kvinde. Også hver tredje mellemleder er kvinde, mens kvinder udgør en klart lavere andel i topledelse. På alle ledelsesniveauer er andelen af kvinder steget svagt over tid. Der er betydelig forskel på, hvor stor en andel kvinder udgør i de forskellige brancher, men kvinder er underrepræsenterede på ledelsesgangene i langt de fleste brancher. Det gælder både den private og offentlige sektor.

DI Analyse: Kønsdiversitet i bestyrelseslokalet 2023: En undersøgelse af kønssammensætningen i danske virksomheders bestyrelser

I denne undersøgelse kortlægger DI for første gang kønssammensætningen i danske virksomheders bestyrelser.

DI Analyse: Kønsfordelingen på STEM-uddannelserne står i stampe

Der er en stor kønsskævhed i optaget på de videregående STEM-uddannelser og derved et stort potentiale for at øge rekrutteringspuljen.

DI Analyse: Stort potentiale for øget arbejde med diversitet i dansk erhvervsliv

En DI undersøgelse viser, at tre ud af fire virksomheder arbejder med at fremme diversitet i virksomheden.

Equalis: “Diversitetsbarometer

Diversitetsbarometret er en årlig rapport der udgives af Tænketanken Equalis. Barometret tager årligt temperaturen på ligestillingen, på det danske arbejdsmarked. Rapporten måler ulighed på 5 overordnede temaer og knytter en række anbefalinger til at skabe et mere mangfoldigt arbejdsmarked.

McKinsey & Company: "Diversity Wins: How Inclusion Matters"

Rapporten fremhæver sammenhængen mellem mangfoldighed, inklusion og virksomhedsresultater og undersøger, hvordan mangfoldige teams kan have positiv indflydelse på innovation og økonomisk præstation.

Deloitte: "The Diversity and Inclusion Revolution"

Deloitte's rapport fokuserer på behovet for en omfattende diversitets- og inklusionsstrategi for at håndtere fremtidens udfordringer, og hvordan virksomheder kan implementere effektive programmer.

Finansforbundet: ”Kvinder i ledelse – hvordan knækker vi kurven i finanssektoren?”

Rapporten identificerer barrierer for kvinder og kommer med anbefalinger til at bryde disse. Rapporten er baseret på finanssektoren men kommer med generelle anbefalinger, der kan bruges af alle.

Harvard Business Review: "Why Diversity Programs Fail"

Artiklen identificerer faldgruber og udfordringer ved traditionelle diversitetsprogrammer og tilbyder indsigt i, hvordan organisationer kan udvikle mere effektive strategier for inklusion.

World Economic Forum: "The Global Gender Gap Report"

Rapporten analyserer globale kønsforskelle og evaluerer fremskridt inden for områder som økonomisk deltagelse, uddannelse, sundhed og politisk indflydelse.

Catalyst: "The Bottom Line: Corporate Performance and Women's Representation on Boards"

Catalyst's rapport undersøger forbindelsen mellem kvinder i ledelsen og virksomhedspræstation, og hvordan diversitet på ledelsesniveau kan påvirke virksomhedens bundlinje positivt.

Human Rights Campaign: "Corporate Equality Index"

Indekset vurderer virksomheders indsats vedrørende LGBTQ+-inklusion og identificerer organisationer, der er ledende inden for denne indsats.

European Institute for Gender Equality: "Gender Equality Index"

Rapporten evaluerer fremskridt inden for kønsdiversitet i forskellige samfundssektorer og identificerer områder, hvor der er behov for forbedring.

Accenture: "Getting to Equal 2020: The Hidden Value of Culture Makers"

Rapporten fokuserer på kulturelle påvirkere og hvordan de kan hjælpe med at skabe en mere inkluderende arbejdsplads, hvilket igen kan øge innovation og præstation.