Analyser

Landsdækkende kørselsafgifter for person-, vare- og lastbiler

Trængsel på vejnettet udfordrer i stigende grad samfundet, hvilket viser sig i et samfundsøkonomisk tab på 28 mia. kr. årligt. De trafikale udfordringer forventes at blive forstærket fremover.

DI ønsker at finde en løsning, hvor mobiliteten forbliver høj, uden at trængslen samtidig øges. Kørselsafgifter har været fremhævet som en del af løsningen på at afhjælpe stigende trængselsudfordringer. DI har derfor gennemført et analysearbejde af kørselsafgifter, for at afdække løsninger, udfordringer og effekter. Analyserne viser, at der er et stort potentiale for at reducere trængslen, såfremt kørselsafgifter indføres på den rette måde.

Et kørselsafgiftssystem kan indrettes på mange måder. Vi analyseret på et landsdækkende kilometerbaseret system for alle køretøjer, hvor bilafgifterne samtidig reduceres. Vi har også fået undersøgt konsekvenserne ved roadpricing kun for personbiler.

Roadpricing, i kombination med reducerede bilafgifter, medfører en væsentlig reduktion i  trængslen. Samtidig falder antallet af biler i storbyerne. Det udlignes af flere biler i resten af landet. Mobiliteten holdes så godt som uændret, med et faldende antal ture i bil, mens antallet af kollektive rejser stiger.

Analysen i sin helhed kan hentes her på siden.

Relateret indhold