1. Et nyt reduktionsmål for de administrative byrder

    Helt konkret vil vi gerne have byrderne lettet med min. 3 mia. kr. inden 2030. En reduktion af byrderne i den størrelsesorden vil frigive 5000 hænder

  2. ”One in, one out”

    Hver gang, der indføres en byrdefuld regel, skal en byrdefuld regel fjernes. EU-Kommissionen har vedtaget dette princip, som nu skal indføres ift. EU-regulering. Fra DI’s side mener vi, at det vil være helt oplagt at indføre samme princip herhjemme i forhold til dansk lovgivning.

  3. Når reglerne skal revideres, skal de samtidigt forenkles

    Der er mange eksempler på, at regulering fortsætter, på trods af at det oprindelige formål med reguleringen har ændret sig. I DI mener vi, at det vil være et fornuftigt princip at undersøge, om der er mulighed for forenkling, når en lov står til at blive revideret.

 

Seneste nyheder