DI Mener:

Erhvervslivets EU- og Regelforum

Dansk industri har en fast plads i Erhvervslivets EU- og Regelforum, hvorfra vi er med til at styrke arbejdet med regelforenkling i Danmark.

Dansk industri har en fast plads i Erhvervslivets EU- og Regelforum, hvorfra vi er med til at styrke arbejdet med regelforenkling i Danmark.

Forummet peger på både nationale og europæiske regler som gør det unødigt besværligt at drive virksomhed, og anbefaler enklere løsninger.

Medlemmerne af forummet rådgiver også regeringen om, hvordan man skaber lovgivning, som tager hensyn til virksomhedernes muligheder for at anvende nye teknologier og forretningsmodeller.

Forummet skal samtidig også rådgive om, hvordan det bliver lettere for virksomheder at bevæge sig rundt i offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

Erhvervslivets EU- og Regelforum har fire arbejdsområder:

  • Forenkling af nationale regler
  • Forenkling af EU-regler og implementering, samt anbefalinger til tidlig interessevaretagelse vedrørende erhvervsrettet EU-regulering
  • Bedre offentligt digitale løsninger og bedre betingelser for anvendelse af nye forretningsmodeller og nye teknologiske trends
  • Rådgive regeringen om udvikling og anvendelsen af metoden for erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger og principperne for agil erhvervsrettet regulering

Indtil videre er forummet kommet med 159 forenklingsforslag – og der sendes løbende nye forslag ind, som behandles på møderne.

Du kan læse mere om EU- og Regelforum på forummets hjemmeside: Regelforum

Mads Kampp Christiansen

Mads Kampp Christiansen

Konsulent

Kim Haggren

Kim Haggren

Vicedirektør

Kristina Westerberg Thomsen

Kristina Westerberg Thomsen

Konsulent