Bæredygtighed i DI

DI har en ambitiøs intern bæredygtighedsindsats. Vi arbejder målrettet for at reducere organisationens negative og øge den positive indvirkning på samfund og omgivelser, dér hvor vi har størst effekt. Det sker gennem særligt fokus på DI’s klima- og miljøaftryk; medarbejdernes trivsel og diversitet; samt etisk adfærd på tværs af organisationen.

Som Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation kan og skal vi være med til aktivt at sætte dagsordenen for et ansvarligt og bæredygtigt dansk erhvervsliv. Derfor er DI stærkt engageret i bæredygtighedsdagsordenen og i de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

DI går forrest og driver initiativer og samarbejde frem ift. vores medlemmer og samfundet. Det gør vi gennem  politisk interessevaretagelse, forretningsudvikling, netværk og internationale partnerskaber. Men vi gør det også ved at have orden i eget hus og samtidig være ambitiøse med vores interne arbejde med bæredygtighed i DI.

DI’s daglige drift og interne aktiviteter favner bredt og har bred berøringsflade til de fleste af verdensmålene for bæredygtig udvikling: Fra energiforbrug , transport og affaldssortering til arbejdsmiljø, medarbejderudvikling og diversitet. DI arbejder fokuseret med alle elementer og søger løbende at gøre det endnu bedre.

Marie Gad

Marie Gad

Chef for Global udvikling og bæredygtighed

Kim Haggren

Kim Haggren

Vicedirektør

DI’s Compliance Officer på konkurrenceområdet