Bæredygtighed i DI

DI har en ambitiøs intern bæredygtighedsindsats. Vi arbejder målrettet for at reducere organisationens negative aftryk og øge den positive indvirkning på samfund og omgivelser, dér hvor vi har størst effekt. Det sker gennem særligt fokus på DI’s klima- og miljøaftryk; medarbejdernes trivsel og diversitet; samt etisk adfærd på tværs af organisationen.

Som Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation kan og skal vi være med til aktivt at sætte dagsordenen for et ansvarligt og bæredygtigt dansk erhvervsliv. Derfor er DI stærkt engageret i bæredygtighedsdagsordenen og i de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi varetager medlemmernes interesser lokalt, nationalt og globalt, hvilket giver os en stor mulighed for at påvirke virksomheder og samfund direkte og indirekte via interessevaretagelse og politisk indflydelse, hjælp og rådgivning, partnerskaber og fagekspertise.

DI som samfundsaktør

Et af DI’s største potentialer for positiv indflydelse ligger i det politiske arbejde og de direkte medlemsservices, der bidrager til at skabe gode rammer for bæredygtig udvikling i virksomhederne, så de kan bidrage med konkrete bæredygtige løsninger i Danmark og globalt. Det er et samfundsansvar, vi tager på os som Danmarks største erhvervsorganisation, fordi vi i DI og sammen med vores medlemsvirksomheder og partnere kan og vil gøre en konkret forskel for at løse de presserende udfordringer. Derudover gør vi det også ved at have orden i eget hus og samtidig være ambitiøse med vores interne arbejde med bæredygtighed i DI.

DI’s interne arbejde med bæredygtighed

DI’s daglige drift og interne aktiviteter favner bredt og har berøringsflade med de fleste af verdensmålene for bæredygtig udvikling: Fra energiforbrug, transport, affaldssortering og indkøb til arbejdsmiljø, medarbejderudvikling, menneskerettigheder og diversitet.

Vi er opmærksomme på, at en del af vores nøgleaktiviteter efterlader et negativt CO2e-aftryk, både i forhold til vores egne direkte emissioner, men især i forhold til de produkter og ydelser, som vi køber. I DI arbejder vi derfor målrettet på at reducere vores negative indvirkning på samfund og omgivelser og øge den positive indvirkning dér, hvor det har størst effekt. Det sker gennem et stærkt fokus på vores klima- og miljøaftryk, medarbejdernes trivsel og diversitet samt etisk adfærd på tværs af organisationen.

Læs DI’s seneste rapport om ansvar og bæredygtighed her.

 

Marie Gad

Marie Gad

Underdirektør