Etisk adfærd i DI

DI arbejder aktivt med at sikre, at vi som organisation agerer etisk, socialt og miljømæssigt ansvarligt i vores aktiviteter i Danmark såvel som internationalt.

DI støtter Global Compact

FN’s Global Compact har siden 2001 udgjort rammen for DI’s arbejde med etik og bæredygtighed. DI lever op til Global Compacts principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. DI har støttet udbredelsen og styrkelsen af Global Compact i mange år. Først gennem etableringen af Global Compacts nordiske netværk i 2003 og siden det danske netværk i 2017 – Global Compact Network Denmark – hvor DI's underdirektør for Global udvikling og bæredygtighed i dag er en del af bestyrelsen. Vi er stolte af og glade for at have været med i udviklingen, og vi har siden hen gennemført mange fælles aktiviteter og videndeling.

Som medlem af Global Compact rapporterer vi på vores indsatser for at understøtte og udbrede FN’s 10 principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Læs den seneste rapport.

 

DI’s Code of Conduct for leverandører

Som Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation har DI et ansvar for at fremme en ansvarlig og bæredygtig virksomhedspraksis. Vi forventer ligeledes, at vores leverandører udviser ansvarlighed i deres forsyningskæde ved at identificere, forebygge og håndtere risici relateret til menneskerettigheder, arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder, miljø og klima samt forretningsetik og antikorruption. Derfor har vi udarbejdet en Code of Conduct for leverandører til DI, som beskriver den forretningsadfærd, vi forventer, at vores leverandører følger.

DI’s Code of Conduct for leverandører

DI's Code of Conduct for suppliers 

Klar anti-korruptionspolitik

DI har en enkel og klar anti-korruptionspolitik, hvor vi overholder lovgivningen og afviser alle former for brug af korruption, bestikkelse og misbrug af magt. Vi hverken tilbyder eller giver gaver eller betalinger, som er eller kunne opfattes som værende bestikkelse. Vi afviser straks ethvert krav eller tilbud om bestikkelse.

Foruden anti-korruptionspolitikken har DI en intern Etikhåndbog der hjælper DI-medarbejdere til at agere etisk i dagligdagen og afklare, hvordan DI adskiller god og dårlig adfærd. Etikhåndbogen udgør således et adfærdskodeks for alle medarbejdere i DI, og gælder  overalt, hvor DI har aktiviteter.

DI’s anti-korruptionspolitik.

 

DI’s whistleblower-ordning

DI er en stor organisation med mere end 850 medarbejdere, der arbejder med mange forskellige emner i mange lande. Derfor ønsker vi at sikre, at vi har de bedst mulige kanaler til at opdage eventuelle fejl eller uregelmæssigheder så tidligt som muligt. På den baggrund har DI oprettet en whistleblower-ordning som supplement til de dialogmuligheder, der allerede findes, hvor man kan indberette alvorlige forhold som for eksempel bestikkelse, afpresning, underslæb, tyveri, regnskabsmanipulation, seksuel chikane og lignende. Ordningen kan bruges, hvis medarbejdere eller interessenter uden for DI oplever eller har mistanke om potentielle brud på lovgivningen i aktiviteter med relation til DI.

Indberet mistanke.

DI’s Compliance Program

DI byder åben og effektiv konkurrence velkommen. Det er DI’s målsætning og grundholdning fuldt ud at overholde konkurrencereglerne. En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder kan mødes og udveksle viden og information til gavn for udviklingen af den enkelte medarbejder og virksomhed. Derfor har DI udarbejdet et Compliance Program, hvis formål er at støtte DI's medlemsvirksomheder og DI's medarbejdere, så de er opmærksomme på, hvor der kan opstå risiko for at overtræde konkurrenceloven.

DI’s Compliance Program.

DI Guidelines for Compliance with Competition Law.

Marie Gad

Marie Gad

Underdirektør

Kim Haggren

Kim Haggren

Vicedirektør