Etisk adfærd i DI

DI arbejder aktivt med at sikre, at vi som organisation agerer etisk, socialt og miljømæssigt ansvarligt i vores aktiviteter i Danmark såvel som internationalt.

DI støtter Global Compact

FN’s Global Compact har siden 2001 udgjort rammen for DI’s arbejde med etik og bæredygtighed. DI lever op til Global Compacts principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. DI har støttet udbredelsen og styrkelsen af Global Compact i mange år. Først gennem etableringen af Global Compacts nordiske netværk i 2003 og siden det danske netværk i 2017 – Global Compact Network Denmark – hvor DI's Internationale Direktør og COO, Thomas Bustrup, i dag er en del af bestyrelsen. Vi er stolte af og glade for at have været med i udviklingen, og vi har siden hen gennemført mange fælles aktiviteter og videndeling.

Link til seneste rapport.

Klar anti-korruptionspolitik

DI har en klar holdning om, at alle DI-medarbejdere skal overholde lovgivningen og afvise alle former for brug af korruption, bestikkelse og misbrug af magt. DI har en enkel og klar anti-korruptionspolitik foruden en intern Etikhåndbog til DI’s medarbejdere.

Link til DI’s anti-korruptionspolitik.

DI’s whistleblower-ordning

DI er en stor organisation med mere end 800 medarbejdere, der arbejder med mange forskellige emner. Derfor ønsker vi at sikre, at vi har de bedst mulige kanaler til at opdage eventuelle fejl eller uregelmæssigheder så tidligt som muligt. På den baggrund har DI oprettet en whistleblower-ordning som supplement til de dialogmuligheder, der allerede findes. Ordningen kan bruges, hvis medarbejdere oplever eller har mistanke om potentielle brud på lovgivningen i aktiviteter med relation til DI.

Indberet mistanke.

DI’s Compliance Program

DI har udarbejdet et Compliance Program, hvis formål er at støtte DI’s medlemsvirksomheder og DI’s medarbejdere, så de er opmærksomme på, hvor der kan opstå risiko for at overtræde konkurrenceloven.

Link til DI’s Compliance Program.

Marie Gad

Marie Gad

Chef for Global udvikling og bæredygtighed

Kim Haggren

Kim Haggren

Vicedirektør