Diversitet og trivsel

I DI betragter vi medarbejderne som den vigtigste ressource. Derfor har vi har særlig fokus på at understøtte diversitet og inklusion. Vi prioriterer udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, så de kan skabe størst mulig værdi for vores medlemmer og samfundet som helhed.

Diversitet og inklusion

Vi tror på, at mangfoldighed bidrager positivt til medarbejdertrivslen og skaber et bedre fællesskab og et  stærkere DI. Derfor sætter vi pris på og har respekt for forskelligheder, fordi vi ved, at det bidrager til bedre resultater og et godt arbejdsliv for vores medarbejdere.

Vi sætter medarbejdernes kompetencer i højsædet, og alle har derfor lige muligheder for eksempel i forhold til løn og stillingsniveau uanset køn, fødested, alder, etnisk baggrund og seksualitet.

Derudover har DI underskrevet Diversitetsløftet og arbejder sammen med de øvrige underskrivere mod målet om en 40/60-kønsfordeling i ledelse og bestyrelser i 2030 på tværs af dansk erhvervsliv.

 

 

Trivsel og motivation

Sundhed og balance er nøglen til engagerede medarbejdere, der kan skabe værdi for vores medlemmer. Vi benytter årlige  medarbejdertilfredshedsundersøgelser, arbejdspladsvurderinger (APV) og sundhedsscreeninger som basis for vores medarbejdertilbud og -aktiviteter, herunder et velassorteret motionsrum med holdtræning flere gange om ugen, lånecykler til rådighed, sund mad i kantinen og en lang række faglige og sociale arrangementer drevet af vores personale- og sportsforeninger.

Læring og udvikling

I DI prioriterer vi udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, så de hele tiden er klædt på til at skabe størst mulig værdi for medlemmerne og for samfundet generelt. Vi driver et interne uddannelsesforløb for henholdsvis konsulenter og administrative medarbejdere. Heriblandt ’Visiting Star’, som er et tre måneders ophold på DI’s kontor i Bruxelles, hvor medarbejdere kan styrke deres kompetencer inden for politisk interessevaretagelse, og ’Global Advisor’, som er for medarbejdere, der har lyst til udvikle deres internationale kompetencer samtidig med, at de fungerer som DI-ekspert på udviklingsprojekter med DI’s søsterorganisationer.

Pernille Tang Raschke

Pernille Tang Raschke

Direktør for HR og organisationsudvikling

Lars Stenius Stæhr

Lars Stenius Stæhr

Chef for læring, ledelse og rekruttering

Jesper Mønsted Krogsgaard

Jesper Mønsted Krogsgaard

Chef for Project Management Office