Mountain Top

Hør, hvordan Mountain Top har arbejdet med deres CO2-aftryk gennem projekt Klimaklar SMV.

Mountain Top (Denmark) ApS

Foto: Fremstillingsindustrien

Mountain Top er en del af Klimaklar SMV. Hør om deres arbejde med klima og CO2-aftryk og især scope 3.
Se videoen med Jeanette Hassel, HR Chef og optaget fra WEBINAR 26. maj 2021.

Fremstillingsindustrien

Fakta

Kort om Mountain Top (Denmark) ApS:

  • Leverandør til bilindustrien, fremstiller rullelåg og tilbehør til pickup
  • Grundlagt som familieejet virksomhed i 1951/1995
  • Hovedkontor i Danmark og fabrikker i Thailand og USA, samt kontor i Australien
  • Kapitalfonden Axcel har siden 2017 været hovedaktionær

Antal medarbejdere:

  • Mountain Top har 180 medarbejdere i Danmark og 300 globalt

Industri:

  • Automotive

Hvad var jeres motivation for at være med i Klimaklar SMV?
Mountain Top er LEAN og ordre producerende, medlem af UN Global Compact, samt IATF og ISO14.001 certificeret. Hvilket betyder, at vi allerede gør meget for miljøet. Mountain Top havde et stærkt ønske om, at tage næste skridt og arbejde målrettet med virksomhedens CO2 aftryk. Mountain Top har set Klimaklar, som en god mulighed for at få hjælp, sparring og viden til at komme i gang med dette arbejde.  

Hvad har barriererne været for at komme i gang?
Der har ingen barrierer været, vi sagde straks ja til at deltage i projektet. Der har været stor forankring i direktionen og opbakning fra resten af organisation.

Hvad fik I ud af projektet?
Et øget fokus på arbejdet med miljø og en grønnere omstilling, samt et godt udgangspunkt for vores nuværende CO2 aftryk. En bekræftelse af, at vi arbejder i rigtig retning, samt inspiration til næste skridt og målsætning.

 

Det lærte vi om vores CO2 aftryk

I denne del dykker vi ned i Mountain Tops resultater og læringer i projektet.

  1. Anbefalinger:

Hvilke konkrete anbefalinger fik I til at kunne arbejde videre med en strategi for reduktion af virksomhedens CO2-aftryk?

Mountain Top skal fokusere på scope 3 udledning, som er forbundet med indkøb af aluminium, årlig rapportering og kommunikation.

Mountain Top blev bekræftet i at det fokus vi har på udvikling af nye produkter, hvor at vi arbejder på, at minimere brugen af fx aluminium er den rigtige retning.

 

Hvordan vil I arbejde videre med ovenstående anbefalinger?
Vi har udfærdiget en projektplan for resten af året og 2022, hvor at alle aktiviteter er lagt ind for at sikre den rette fremdrift. Vi har faste møder hvor der følges op på deadlines.

 

  1. Markedsføring og kommunikation

Hvilke anbefalinger fik I til markedsføring og kommunikation af virksomhedens reduktionsplaner til nuværende og fremtidige kunder?

Vi blev igennem vores arbejde med Klimaklar introduceret til DIVE-modellen. DIVE bygger på fire ben Data, Indsigt, Værktøj og Effekt. Alle elementer vi i forvejen bruger i vores arbejde med kommunikation. DIVE-modellen tilbyder dog en mere struktureret måde at arbejde med klima kommunikation på. Det har derfor været oplagt at bruge DIVE, som grundlaget for vores arbejde med troværdig klima formidling fremadrettet.

Næste skridt:

 

  1. Hvordan vil I arbejde videre – helt overordnet?

Der er udpeget projektleder, styregruppe og projektgruppe, samt udfærdiget en plan for vores videre arbejde. Der bliver taget stilling til SBT lige efter sommerferien og Mountain Top skal aflevere sin første COP-rapport til UN Global Compact i september.

 

  1. Hvad er dit bedste råd til andre der gerne vil i gang?

Vi er af den overbevisning, at det er vigtigt at søge viden om dette fra nogen der har prøvet det før. Derudover har det været af stor betydning, at vi har fået hjælp af vores ejer Axcel, samt har deltaget i projekt Klimaklar hvor vi har fået den fornødne rådgivning. Efterfølgende har dialog og sparring med andre virksomheder været gavnligt. 

Relateret indhold