Grafik: Dansk Industri
06.12.22 OK2023 Nyheder

DI forhandler 200 overenskomster på virksomhedernes vegne

Når overenskomsterne skal fornyes i 2023, sidder repræsentanter for DI's medlemsvirksomheder ved bordet ved forhandlingerne af 200 overenskomster ud af de ca. 600 overenskomster, der forhandles på det private arbejdsmarked under DA's område. Der er omkring 500.000 overenskomstdækkede medarbejdere ansat på DI’s medlemsvirksomheder.

Rammen er sat

Når medarbejderne i DI's møder på arbejde nytår, er de klar til en af de helt store, tilbagevendende begivenheder, der er en fast del af jobbet, når man er ansat i landets største arbejdsgiverorganisation. De skal hjælpe DI's forhandlingsledelse med at komme i mål med de gennembrudsforlig, som danner grundlag for forhandlingerne af løn- og arbejdsmarkedsforhold for medarbejderne på det private arbejdsmarked, og som dermed sætter rammerne for at drive virksomhed i Danmark. 

Dansk erhvervsliv ved forhandlingsbordet

Forhandlingsudvalget er sammensat på tværs af brancher, virksomhedsstørrelse og geografi, så forskellige virksomhedstyper, vilkår og behov er repræsenteret ved forhandlingsbordet, når arbejdsgiverne mødes med medarbejdernes forbund efter nytår. 

Medlemmer af DI’s Forhandlingsudvalg 2023

Mindstebetaling: lønnen forhandles lokalt

DI og CO-industri forhandler Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst, der er de to største overenskomster på det såkaldte mindstebetalingsområde. Forhandlingerne har været forberedt længe, men begynder først for alvor, når parterne mødes i Industriens Hus på Rådhuspladsen efter nytår. 

Tilsammen dækker de to overenskomster godt 230.000 medarbejdere. Industriens Overenskomst omfatter faglærte og ufaglærte arbejdere, mens Industriens Funktionæroverenskomst dækker tekniske og administrative funktionærer.

Et andet større mindstebetalingsområde er i byggeriet. Her skal DI for første gang stå i spidsen for forhandlingerne af byggeriets overenskomster, som dækker knap 95.000 medarbejdere.

På overenskomster med mindstebetaling fastsættes lønnen ved lokale forhandlinger i den enkelte virksomhed.

Normalløn: lønnen forhandles centralt

På normallønsområdet forhandler DI en række overenskomster, blandt andet Fællesoverenskomsten, med 3F Transport.

Tilsammen dækker DI’s overenskomster på normallønsområdet godt 140.000 medarbejdere. Blandt andet chauffører, lagerarbejdere og rengøringsfolk.

På overenskomster med normalløn fastsættes medarbejdernes løn i princippet ved de centrale forhandlinger mellem DI og fagforbundene, der er part i overenskomsten.

Gennembrudsforhandlingerne på normallønsområdet begynder kort tid efter nytår.

Gennembrudsforhandlinger

Forhandlingerne af de såkaldte gennembrudsoverenskomster lægger de overordnede retningslinjer for resten af overenskomsterne på DA/FH-området. Derfor vil de øvrige overenskomster først blive forhandlet, når der er opnået forlig om gennembrudsoverenskomsterne.

Gennembrudsoverenskomsterne på mindstebetalingsområdet er Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Gennembrudsoverenskomsten på normallønsområdet er Fællesoverenskomsten, som DI forhandler med 3F Transport.

600 overenskomster på det private arbejdsmarked

Efter de to gennembrudsforlig går forhandlingerne om de øvrige overenskomster i gang.

DI forhandler fornyelser på plads for ca. 200 overenskomster ud af de omkring 600 overenskomster, der bliver forhandlet på DA's område.

Ud af de 200 overenskomster er omkring 70 brancheoverenskomster, som dækker flere virksomheder inden for en branche som for eksempel byggeri, service, jernbanedrift eller godstransport. Resten er virksomhedsoverenskomster, der kun dækker en virksomhed. 

Relateret indhold