Foto: Colourbox
16.03.23 OK2023 Nyheder

Forlig om Fotografoverenskomsten

Dansk Industri og Dansk Journalistforbund indgik 16. marts 2023 en 2-årig aftale om Fotografoverenskomsten, som dækker medlemmer af Dansk Industri, der som hovederhverv foretager og videreforarbejder fotografiske optagelser, der udfører video og AV-produktion.

Forlig

Dansk Industri og Dansk Journalistforbund er 16. marts 2023 blevet enige om fornyelse af Fotografoverenskomsten.  

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

  • En stignings på mindstebetalingssatserne
  • En stigning i fritvalgssatsen på 2 procentpoint pr. 1. marts 2024
  • 3-måneders samtale ved funktionsløn
  • 4 ugers ekstra betalt orlov i forbindelse med barsel pr. 1. juli 2023
  • Ændring af pensionssatserne sådan at arbejdsgiver pr. 1. juni 2023 betaler 10 pct. og medarbejderen 2 pct.
  • Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet
  • Mere fleksible ferieregler

Fritvalg

Parterne har aftalt, at beløbet, der indbetales til Fritvalgskontoen, pr. 1. marts 2024 udgør 9 pct. af den ferieberettigede løn. Det betyder, at alle medarbejdere får en øget mulighed for at tilrettelægge, hvordan de vil anvende pengene, f.eks til pension, frihed eller mere i løn.

3-måneders samtale ved funktionsløn

Nyansatte fotografer ansat på funktionsløn kan efter tre måneders ansættelse bede om en samtale om stillingens indhold og arbejdets omfang.

Orlov i forbindelse med fødsel og barsel

Parterne har aftalt, at der fra 1. juli 2023 bliver øget adgang til at holde fri med løn i forbindelse med familieforøgelse. Det er aftalt, at den forælder, der ikke føder, tildeles to uger ekstra orlov med løn. Derudover bliver der adgang til yderligere 2 ugers orlov, som familien selv kan beslutte, hvem der skal afholde.

Pensionssatsen

Parterne har endvidere aftalt, at virksomheden fra 1. juni 2023 skal betale en større del af medarbejdernes pensionsbidrag. Konkret stiger virksomhedens bidrag fra 8 pct. til 10 pct. Det betyder samtidig, at der frigøres 2 pct. fra medarbejderbidraget, som de enkelte medarbejdere vil få udbetalt som almindelig løn.

Mere fleksible ferieregler

Den nuværende regel om overførsel af ferie bliver lempet, så der ikke længere er krav om, at den overførte ferie skal holdes senest i 2. ferieafholdelsesperiode, efter at ferien er overført. Fremover kan virksomheden og medarbejderen løbende aftale overførsel af op til 10 feriedage.

Herudover er der givet mulighed for, at en virksomhed og en tillidsrepræsentant kan indgå en lokalaftale, der fraviger ferielovens bestemmelser. Det kan eksempelvis aftales, at medarbejderne tildeles op til 5 ugers ferie ved ferieårets start den 1. september, og at virksomheden kan varsle ferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent. 

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Parterne har endvidere aftalt at implementere arbejdsvilkårsdirektivet, som forventes implementeret ved lov i løbet af kort tid.

Implementeringen betyder konkret, at loven ikke vil finde anvendelse for ansættelsesforhold omfattet af overenskomsten.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/ok2023 eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Hent aftalen - Protokollater fra forlig

Download

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold