Foto: Getty Images
13.03.23 OK2023 Nyheder

Forlig om Landsoverenskomsten for Butikker

DI Overenskomst II og HK HANDEL indgik 10. marts 2023 en 2-årig aftale om Landsoverenskomst for Butikker, som dækker butiksmedarbejdere ansat inden for handel, transport og service.

Forlig

DI Overenskomst II og HK HANDEL er 10. marts 2023 blevet enige om fornyelse af Landsoverenskomsten for Butikker inden for handel, transport og service.

Overenskomsten dækker ca. 11.100 butiksansatte i hele landet.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

  • Fokus på den lokale løndannelse
  • Styrkelse af det lokal samarbejde
  • Enklere og mere synlig fritvalgskonto
  • Stigning i fritvalgssatsen på 2 pct. i 2024
  • Bedre muligheder for uddannelse
  • Mere fleksible ferieregler
  • 4 ugers ekstra betalt orlov i forbindelse med barsel
  • Stigning i pensionsbidrag
  • Nye muligheder for fleksibel deltidsbeskæftigelse

Betalt barsel

Parterne er blevet enige om, at tilpasse overenskomsternes barselsbestemmelser til de nye orlovsperioder.

Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere 2 ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem.

Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de 32 uger, som der er i dag.

Pensionssatsen

Parterne har aftalt, at virksomheden fra 1. juli 2023 skal betale en større del af medarbejdernes pensionsbidrag. Konkret stiger virksomhedens bidrag fra 7,7 pct. til 9,7 pct. Det betyder samtidig, at der frigøres 2 pct. fra medarbejderbidraget, som de enkelte medarbejdere vil få udbetalt som almindelig løn.

Nye muligheder for fleksible deltidsansættelser

Der er indført en ny ansættelsesform i overenskomsten benævnt fleksibel deltidsbeskæftigelse. Ved fleksibel deltidsbeskæftigelse kan virksomheden ansætte deltidsmedarbejdere i to arbejdstidsintervaller, henholdsvis 8-15 timer i gennemsnit om ugen og 13-20 timer i gennemsnit om ugen.

Øget fokus på natarbejde

NFA’s (National forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om natarbejde bliver indarbejdet i overenskomsten.

Der skal ved natarbejde af et vist omfang tilbydes yderligere helbredskontrol samt begrænsning af gravides natarbejde.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/ok2023 eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Hent aftalen - Protokollater fra forlig

Download

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold