Foto: Getty Images
13.03.23 OK2023 Nyheder

Forlig om Tilsynsfunktionær-overenskomsten

DI og Serviceforbundet indgik 13. marts 2023 en 2-årig aftale om Tilsynsfunktionæroverenskomsten, som dækker medarbejdere beskæftiget i servicebranchen.

Forlig

DI og Serviceforbundet er den 13. marts 2023 blevet enige om fornyelse af Tilsynsfunktionæroverenskomsten. Overenskomsten er fornyet inden for den økonomiske ramme på det private arbejdsmarked.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

  • Opsigelsesvarsler er forkortet.
  • Timelønnen stiger med 6,00 kr. pr. 15. marts 2023 og med 5,75 kr. pr. 15. marts 2024.
  • Udvalgte genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.
  • Arbejdsgivers pensionstillæg ændres pr. 15. juni 2023 fra 8,00 til 10,00 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsbetaling vedbliver således med at være 12,00 pct.
  • Bidraget til fritvalgslønkontoen stiger med 2 procentpoint pr. 1. marts 2024, hvor det udgør i alt 9,0 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.
  • Der er nedsat en arbejdsgruppe om forenkling og regelsanering af overenskomsten.
  • Udvalgte tillæg udgår af overenskomsten.

 

OBS

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 15. marts 2023, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Hent aftalen - Protokollater fra forlig

Download

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.