Sanktioner

EU, USA, Storbritannien og Canada har indført hidtil uset og omfattende sanktioner overfor Rusland som svar på Ruslands invasion af Ukraine.

Der er tre ting, man skal være opmærksom på ved handel med Rusland: 1) Er produktet omfattet af sanktioner, 2) risikerer man at sælge til en sanktioneret person, og 3) kan en bankoverførsel lade sig gøre. Nedenfor giver vi et kort overblik over disse tre elementer.

Produkter omfattet af sanktioner

Erhvervsstyrelsen har lavet et samlet overblik over sanktionerne mod Rusland, herunder med oplysninger om hvad det er for nogle produkter, man ikke må sælge til Rusland, samt hvilke der er underlagt importforbud. Kort fortalt drejer det sig om følgende produkter:

Produkter der er forbud mod at eksportere til Rusland:

 • Dual-use produkter (dvs. civile produkter, der kan anvendes militært)
 • Avanceret teknologi (herunder elektronik, informationssikkerhedsprodukter, sensorer og lasere, navigationsudstyr og marine- og luftfartsteknologi)
 • En række industrielle råvarer
 • Produkter til oliesektoren
 • Produkter til luft- og rumfartsindustrien
 • Produkter til søfartsindustrien
 • Luksusvarer
 • Transportservices

Produkter der er forbud mod at importere fra Rusland:

 • Kul og faste fossile brændstoffer
 • Jern og stålprodukter
 • Træ-, cement- og gummiprodukter

Derudover må russiske skibe ikke længere anløbe havne i EU, ligesom russiske lastbiler ikke må køre i EU.

Sanktionerede personer

Man skal også være opmærksom på, at man ikke må handle med virksomheder, der er ejet af personer, som er omfattet af EU’s sanktioner. Hvis vedkommende er omfattet af sanktioner, vil det fremgå af EU’s sanktionsportal. Indtast blot efternavnet på den person, du ønsker at slå op i registeret.

Banker

Der er indført omfattende finansielle sanktioner overfor Rusland, hvilket bl.a. påvirker mulighederne for at overføre penge til og fra Rusland. Drøft derfor med jeres bank, hvordan de forholder sig til den konkrete overførsel.

Finanstilsynets hjemmeside kan man læse mere om de finansielle sanktioner overfor Rusland, herunder hvilke russiske banker, der er omfattet af sanktioner.

Peter Bay Kirkegaard

Peter Bay Kirkegaard

Seniorchefkonsulent

Søren Rinder

Søren Rinder

Chefkonsulent