Sanktioner

EU og dets allierede har indført hidtil uset og omfattende sanktioner overfor Rusland som svar på Ruslands invasion af Ukraine.

Der er tre ting, man skal være opmærksom på ved handel med Rusland: 1) Er produktet eller serviceydelsen omfattet af sanktioner, 2) risikerer man at sælge til en sanktioneret person, og 3) bliver man ramt af finansielle sanktioner. Nedenfor giver vi et kort overblik over disse tre elementer.

Produkter omfattet af sanktioner

Erhvervsstyrelsen har lavet et samlet overblik over sanktionerne mod Rusland, herunder med oplysninger om hvad det er for nogle produkter, man ikke må sælge til Rusland, samt hvilke der er underlagt importforbud. Kort fortalt drejer det sig om følgende produkter:

Produkter der er forbud mod at eksportere til Rusland:

 • Dual-use produkter.
 • Produkter omfattet af Erhvervsstyrelsens anti-tortur-forordningen.
 • Avanceret teknologi herunder elektronik, informationssikkerhedsprodukter, sensorer og lasere, navigationsudstyr, marine- og luftfartsteknologi, halvledere, elektroniske kredsløb og kamereaer).
 • Produkter der kan styrke Ruslands industrielle kapacitet.
 • Produkter der kan anvendes i den russiske olieraffineringssektor.
 • Luksusvarer.
 • Søfartsprodukter og-teknologi.
 • Militærtudstyr.

NB: Husk at tjekke varens KN-kode i Rådets forordning 833/2014 for endelig afklaring af, om varen er underlagt sanktioner. Find nærmere information og link til forordningen her: Sanktioner mod Rusland | Eksportkontrol (erhvervsstyrelsen.dk)

Produkter der er forbud mod at importere fra Rusland:

 • Jern- og stålprodukter.
 • Kul og faste fossile brændstoffer.
 • Råolie eller olieprodukter.
 • Guld der har oprindelse i Rusland.
 • Produkter som generer betydelige indtægter for Rusland.

Tjenester omfattet af sanktioner:

 • Forbud mod overflyvning af EU for russiske fly.
 • Forbud for russiske vejtransportvirksomheder mod at transportere gods i EU.
 • Forbud mod at give adgang til havne i EU for fartøjer registreret under russisk flag.
 • Forbud mod registrering af andre tjenester i forbindelse med fonde med russiske forbindelser.
 • Forbud mod levering af tjenester vedr. bogførings- og revisionsvirksomhed.
 • Forbud mod at levere arkitekt- og ingeniørtjenester, juridisk rådgivning og IT-konsulentydelser til Ruslands regering m.fl.
 • Forbud mod transit gennem Rusland af dual-use produkter, højteknologiske produkter og våben.
 • Forbud mod at reklamere for produkter eller tjenester i ethvert indhold, der produceres eller udsendes af en række russiske nyhedskanaler.

Sanktionerede personer

Man skal også være opmærksom på, at man ikke må handle med virksomheder, der er ejet eller kontrolleret af personer, som er omfattet af EU’s sanktioner. Hvis vedkommende er omfattet af sanktioner, vil det fremgå af EU’s sanktionsportal.

Vejledninger

Sådan tjekker du russiske virksomhedskunder

Download

Finansielle sanktioner

Der er indført omfattende finansielle sanktioner overfor Rusland, hvilket bl.a. påvirker mulighederne for at overføre penge til og fra Rusland. Drøft derfor med jeres bank, hvordan de forholder sig til den konkrete overførsel.

Følgende finansielle sanktioner er blevet indført:

 • Sanktioner mod banker og udelukkelse fra SWIFT
 • Forbud mod transaktioner med den russiske centralbank
 • Forbud mod finansiering ved udstedelse af værdipapirer eller lån
 • Forbud mod finansiering af energisektoren.
 • Restriktioner på adgangen til kapitalmarkedet for visse russiske finansielle institutter og virksomheder.

Finanstilsynets hjemmeside kan man læse mere om de finansielle sanktioner overfor Rusland, herunder hvilke russiske banker, der er omfattet af sanktioner.

Peter Bay Kirkegaard

Peter Bay Kirkegaard

Seniorchefkonsulent