Arbejde med cirkulær økonomi og klima

Vil du vide mere om cirkulære forretningsmodeller, CO2-reduktion eller hvordan verdensmålene kan bruges som løftestang til innovation, så kig videre her.

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi gør op med den lineære tankegang, hvor man udvinder råstoffer, fremstiller produkter, forbruger for så at smide det hele ud igen. Ved at omlægge til cirkulær økonomi sikres det, at der også i fremtiden er adgang til værdifulde ressourcer.

Cirkulær økonomi handler om at drive forretning smartere. Ressourcerne skal udnyttes bedre ved at gentænke design, produktion, salg og forbrug således at materialerne kan indgå i nye produkter, bruges igen, deles eller sælges som en service. På den måde går ingen ressourcer tabt, og materialerne bevarer deres værdi.

En omstilling til en mere cirkulær økonomi rummer et stort potentiale for miljøet og kan forbedre danske virksomheders konkurrenceevne. Mere cirkulære virksomheder kan reducere deres omkostninger ved at udnytte produktionskapaciteten bedre, bruge færre materialer i både design og produktion, samt øge genanvendelsen og mindske affaldsmængden. Virksomhederne kan skabe mere værdi ud af de samme materialer gennem bedre produktdesign, genfremstilling, samt ved at sælge produkter som serviceydelser.

I en ideel cirkulær økonomi recirkulerer man materialer og produkter, udnytter deres værdi til fulde og minimerer spildet. Bygninger og produkter er designet til at blive genbrugt, repareret og genanvendt frem for at blive smidt ud. Det er nemt at dele og få adgang til produkter og services uden at eje. Biomassen anvendes til medicin, biobaserede produkter og fødevareingredienser. Problematiske kemikalier udfases, så affald og spildevand kan recirkuleres som genanvendte råvarer af høj kvalitet. Overskudproduktion og spild fra den ene virksomhed indgår som værdifuld råvare i den anden virksomhed. Tilsammen kan en mere cirkulær tilgang i vores produktion og forbrug lette presset på naturressourcerne og forbedre miljøet til gavn for fremtidige generationer.

Anvendelse af råvarer er en voksende del af mange virksomheders produktionsudgifter. Effektiv ressourceudnyttelse kan give signifikante omkostningsbesparelser og nye markedsmuligheder.

Her på siden har vi samlet den bedste viden og vigtigste indgange, så din virksomheder også kan styrke forretningen gennem cirkulær økonomi.

Vejledninger for virksomheder til cirkulær økonomi


Alle virksomheder kan arbejde med cirkulære forretningsmodeller, men mulighederne varierer og afhænger af, hvilken type virksomhed der er tale om. Nedenfor finder du fem gode indgange til at finde hjælp og vejledning til at komme i gang. 


The Circular Design Guide

Med denne guide kommer du rundt i alle hjørner af cirkulær økonomi og kan finde masser af inspiration, vejledning og værktøjer til at komme i gang.

The Circular Design Guide er et samarbejde mellem Ellen MacArthur Foundation og IDEO.

Portalen er en overflod af guides, film, baggrund og cases, der hjælper med at forstå, definere og udføre cirkulære, innovative forretningsmodeller.

The Circular design Guide

Læs mere

CEO Guide

Er du topchef og har brug for hurtigt at forstå mulighederne i cirkulære forretningsmodeller, så læs med her.

The World Business Council of Sustainable Development (WBCSD) har udarbejdet en overskuelig CEO guide til cirkulær økonomi med nyttige links og masser af baggrundsstof.

CEO guide to the circular economy

Læs mere

Cirkulær økonomi for SMV’er

På Miljøstyrelsens portal finder du råd og vejledning til små og mellemstore virksomheder om at komme i gang eller videre med cirkulær økonomi.

Her finder du værktøjer og eksempler på cirkulære virksomheder, samt links til andre hjemmesider, der kan inspirere virksomheder til at blive mere cirkulære.

Cirkulær virksomhed

Læs mere

MATChE

MATChE hjælper dig og din virksomhed med at blive parat til omstillingen til en cirkulær økonomi ved at implementere nye cirkulære løsninger.

MATChE er et program drevet af Danmarks Tekniske Universitet. Projektet er støttet af DI og har til hensigt at demonstrere en effektiv omstilling til cirkulær økonomi ud fra en vurdering af, hvor parat din virksomhed er. Du finder masser af relevant læsestof, konkrete cases og metoder. 

MATChE

Læs mere

Lifestyle & Design Cluster

Lifestyle & Design Cluster arbejder for at fremme innovation og bæredygtig vækst i små og mellemstore bolig- og beklædningsvirksomheder samt i de kreative brancher.

Gennem innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster har du mulighed for at søge gratis adgang til en konsulent og et forløb med andre virksomheder, for at udvikle og implementere en cirkulær forretningsmodel. 

Lifestyle & Design Cluster

Læs mere

Certificering

Der findes en lang række standarder, der kan hjælpe virksomheder med at skabe systemer og processer, der for eksempel forbedrer energieffektiviten, måler på miljøforbedringer, bidrager til bæredygtigt byggeri osv.
Vi har fremhævet tre af de meget kendte ordninger nedenfor, men listen er meget længere. 


Cradle to Cradle (Vugge til Vugge)

Cradle to Cradle er et designkoncept, hvor produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb og skaber værdi for både mennesker, miljø og økonomi.

Med udgangspunkt i Cradle to Cradle konceptet er der udviklet en produktstandard, der administreres af den uafhængige non-profit organisation, Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Produkter kan certificeres gennem samarbejde med godkendte organisationer. 

Cradle to cradle

Læs mere

Svanen og blomsten

Svanemærket og EU-Blomsten er Danmarks officielle miljømærker.

Miljømærker kan både bidrage til at styrke virksomhedens profil over for kunder og samarbejdspartnere, og reducere omkostninger ved at minimere forbruget af energi, vand, kemi eller andre ressourcer. 

Svanen og EU-blomsten

Læs mere

Verdensmålslangen – dokumentation og måling gennem internationale standarder

Dansk Standard har udviklet ”Verdensmålslangen”, der er et redskab til virksomheder, som ønsker at arbejde struktureret med FN’s Verdensmål, men mangler konkrete redskaber til at komme i gang. 

Her er Verdensmålslangen et godt sted at starte, da den giver et enkelt overblik over, hvilke standarder, der kan bruges i virksomhedens arbejde med de 17 verdensmål. Standarderne giver redskaber, der hjælper virksomheden med at se på egne processer, adfærd, produktion eller produkter og kan bruges direkte i virksomhedens bæredygtighedsarbejde til at efterleve de relevante verdensmål.

Mange virksomheder oplever desuden udfordringer med at dokumentere deres arbejde med verdensmålene overfor kunder og samarbejdspartnere, og her kan standarder med fordel bruges, da det er en internationalt anerkendt ramme til at synliggøre og dokumentere virksomhedens adfærd og arbejde.

Verdensmålslangen giver altså virksomheder et konkret værktøj til at skabe et overblik over deres aftryk og bidrag i forhold til verdensmålene, vise hvor der er forbedringspotentiale samt dokumentere og synliggøre arbejdet undervejs.

Verdensmålslangen

Læs mere

Politik og lovgivning

Bæredygtighed handler i vid udstrækning om at styrke sine forretningsmæssige muligheder, men der er også politisk og  lovgivningsmæssigt  stort fokus på dette tema. Det gælder f.eks. indenfor cirkulær økonomi og deleøkonomi. 


Nye Forretningsmodeller

Gennem sitet Nye Forretningsmodeller giver Erhversstyrelsen dig adgang til deres samling af regler for forskellige forretningsmodeller inden for deleøkonomi og cirkulær økonomi.

Her kan du også stille spørgsmål, samt finde gode råd og idéer udviklet på baggrund af andre virksomheders cirkulære omstilling. 

Nye Forretningsmodeller

Læs mere

Advisory Board for Cirkulær Økonomi

Regeringen nedsatte i 2016 et Advisory Board for cirkulær økonomi bestående af 12 erhvervsledere.

Boardet har udarbejdet en vision for Danmarks omstilling med fem konkrete målsætninger, fire overordnede pejlemærker og 27 anbefalinger til konkrete indsatser, der kan styrke omstillingen til en cirkulær økonomi. Læs mere i linket nedenfor.

Boardets anbefalinger til regeringen

Læs mere

Regeringens strategi for cirkulær økonomi

Regeringen lancerede i 2016 sin Strategi for cirkulær økonomi. 

Målet er et mere bæredygtigt samfund, hvor man recirkulerer materialer og produkter, udnytter deres værdi til fulde og minimerer spildet. Læs strategien, tal og baggrundsanalyser i linket nedenfor.  

Regeringens strategi for cirkulær økonomi

Læs mere

Læs mere om cirkulær økonomi

Klima

En global opvarmning er i gang, og klimaet forandres overalt på jorden. Vejret bliver mere ekstremt med tørke, ørkendannelse, skovbrande, vandmangel, fejlslagen høst, heftigere storme og store oversvømmelser. Isen smelter i bjergene og ved Nord- og Sydpolerne, havene er begyndt at stige, så lavtliggende områder bliver ubeboelige. Mange planter og dyr er ude af stand til at tilpasse sig de nye forhold og risikerer at uddø, og millioner af mennesker drives på flugt.

I 2015 nåede verdens ledere, på et møde i Paris, til enighed om en global klimaaftale. Nicaragua, Syrien og USA har valgt at trække sig ud af aftalen, mens forskningsresultater sætter spørgsmålstegn ved, om aftalen er ambitiøs nok.

Hovedpunkterne i Parisaftalen

 • Den gennemsnitlige globale temperaturstigning må ikke stige med mere end 1,5 grader.
 • Landene skal straks reducere deres udslip af CO2. Den samlede udledning af drivhusgasser skal mellem 2050 – 2100 reduceres til et niveau, som træer, planter og havet kan optage.
 • Landenes egne klimaplaner skal opdateres hvert femte år.
 • De rige lande skal hjælpe de fattige lande med lån og penge til at finansiere omstilling til grøn energi. Fra 2020 skal der hvert år findes 100 mia. dollars.

Parisaftalen

Læs mereDI og Parisaftalen

Læs mere


DI's 2030 plan: Sammen skaber vi grøn vækst

Danmark skal nedbringe udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Det er regeringens mål. Det er DI’s mål. DI har fremlagt det første konkrete forslag til, hvordan Danmark kan nå et langt stykke ad vejen mod de 70 procent.

DI’s 2030-plan rummer 160 konkrete politiske forslag, der tilsammen vil skabe mere end 120.000 private job, gøre danskerne mindst 110 mia. kr. rigere og sikre balance på de offentlige budgetter, så vi ikke sender ubetalte regninger videre til næste generation. Samtidig med at vi nedbringer vores udledning af drivhusgasser med op mod 70 procent.

DI's 2030 plan

Læs mere


Klimapartnerskaberne

Erhvervslivet har en vigtig rolle i indsatsen for at realisere målet om at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark. Derfor har regeringen sammen med erhvervslivet etableret 13 klimapartnerskaber hvor man samarbejder om tiltag, der reducerer erhvervslivets udledninger af drivhusgas og styrker virksomhedernes grønne konkurrenceevne. De 13 klimapartnerskaber har udviklet konkrete forslag til regeringen om, hvilke indsatser som vil kunne bidrage til at nå målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 procent i 2030 og gøre Danmark til et foregangsland for resten af verden.

Forslagene fra de 13 klimapartnerskaber er af gode grunde ikke tænkt sammen, og mange forslag går på tværs af sektorer og brancher. På sigt er det derfor meningen, at forslagene skal bæres videre over i en konkret samlet klimahandlingsplan, der skal indeholde to klare mål: 1) At bidrage til at løse klimaudfordringen herhjemme og globalt og 2) Sikre et stærkt erhvervsliv, flere danske arbejdspladser og et mere velstående samfund således, at den grønne omstilling går hånd i hånd med fortsat vækst og velstand i Danmark.

Klimapartnerskaberne

Læs mere


Værktøjer

Integrer Verdensmål i klimatilpasningsprojekter

Guidance on integrating the Sustainable Development Goals in urban climate change adaptation projects er en guide til hvordan du ved hjælp af fem step, på bedst mulig vis, integrerer Verdensmålene i grønne omstillingsprojekter. 

Guiden er udviklet på baggrund af viden opnået ved lokale klimatilpasningsprojekter.

Guidance on integrating SDG's in urban climate change adaptation projects

Læs mere

Vurder værdien af energiforbedringer

Ved at påbevise værdien af energiforbedringer bliver det nemmere at få grønt lys til dem. Nedenfor beskrives en række muligheder for at sætte tal på økonomien, samt værdisætte sidegevinster.

Langt de fleste energispareprojekter vurderes på baggrund af den simple tilbagebetalingstid. Men den udtrykker kun, hvornår investeringen går i 0. I stedet findes der andre metoder, så som ROI, IRR og NPV, der bedre viser værdien af investeringen. Det gør det nemmere at vurdere og prioritere tiltag.

Herudover giver energispareprojekter ofte forskellige sidegevinster som f.eks. højere produktivitet. Værdien af sidegevinsterne kan være flere gange større end selve energibesparelsen og betegnes Non Energy Benefits – eller NEB’er. Regn derfor NEB’er med, når I overvejer at investere i energiforbedringer.

I nedenstående link kan du læse om de konkrete fremgangsmåder til at værdisætte gevinster, samt finde de økonomiske nøgletal.

Vurder værdien af energiforbedringer

Læs mere

Beregn besparelsen af at udskifte nuværende lyskilder til LED

Beregneren er et værktøj udviklet til at give en totaløkonomisk beregning af en udskiftning af dine nuværende lyskilder til LED.

Således giver Beregneren det fulde billede af din reelle besparelse i modsætning til en simpel tilbagebetalingstid, som kun angiver, hvor lang tid der går, før besparelsen har indtjent din investering ved at skifte til LED.

Beregningen giver dig din totale besparelse over 7 år, da dette svarer til den gennemsnitlige minimumslevetid for LED i butikker. Når du får dit resultat, har du mulighed for at se din besparelse fra år 1 til år 10 efter din udskiftning til LED.

Beregneren

Læs mere

Toolkit til energieffektivitet i industrien

Energistyrelsen har udarbejdet Energy Policy Toolkit on Energy Efficiency in Industries, som bl.a. er en samling af danske succeshistorier.

Danmark har mange års erfaring inden for bæredygtig energiomstilling. The Energy Policy Toolkit deler viden og erfaringer som danske virksomheder har opnået i forbindelse med at håndtere barrierer, samt fremme energieffektiviteten og bæredygtig energi i industrien.

Energy Policy Toolkit on Energy Efficiency in Industries

Læs mere

Science Based Targets

Science Based Targets er et initiativ fra CDP (Carbon Disclosure Project), FN’s Global Compact, WRI (World Ressource Institute) og WWF (Verdensnaturfonden), hvor virksomheder forpligter sig til at sætte videnskabsbaserede mål. Selvom din virksomhed måske har valgt ikke at sætte sådanne mål, er det alligevel vigtigt at kende til tilgangen, hvis i ønsker fortsat at kunne levere til virksomheder som arbejder med videnskabsbarede mål.

En målsætning om reduktion af drivhusgasser kan defineres som ’videnskabsbaseret’, hvis målet er i overensstemmelse med verdens budget af drivhusgasser i atmosfæren jf. Paris-aftalen, hvor verdens nationer er blevet enige om at holde den globale opvarmning under en temperaturstigning på 2C fra førindustrielt niveau, styrende mod en 1,5 C stigning.

Science Based Targets

Læs mere

Det biobaserede samfund

I The Danish transition to a bio-based society with resource-efficient production deler State of Green erfaringer og løsninger i forbindelse med den danske omstilling til et bæredygtigt landbrug, baseret på vedvarende biologiske ressourcer og ultra ressourceeffektiv produktion. Her præsenteres også en række cases som eksemplificerer hvordan forskellige virksomheder inden for dansk landbrug og fødevarer genanvender og upcycler rester og biprodukter til at producere nye typer af mad og fodder, materiale, nye produkter og energi. Dette fører alt sammen til maksimal værdiudnyttelse, samt reducerer overproduktion og overforbrug.

The Danish transition to a bio-based society with resource-efficient production

Læs mere

Cases

Erik Thomas Johnson

Erik Thomas Johnson

Fagleder, Bæredygtig forretningsudvikling

Bæredygtig Forretningsudvikling

 • Direkte +45 3377 4784
 • Mobil +45 2763 6253
 • Send e-mail  
Line Poulsen

Line Poulsen

Chefkonsulent

Bæredygtig Forretningsudvikling

 • Direkte +45 3377 4837
 • Mobil +45 3016 6521
 • Send e-mail  
Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Chefkonsulent

Bæredygtig Forretningsudvikling

 • Direkte +45 3377 4926
 • Mobil +45 2670 0636
 • Send e-mail  
Sebastian-Li Svendsen

Sebastian-Li Svendsen

Business Analyst

Ansvarshavende redaktør