Søge finansiering

Her får du indblik i mange af de ordninger, der giver mulighed for økonomisk støtte til et SDG projekt.

Intro

Der er hjælp at hente, hvis man som virksomhed gerne vil arbejde mod at indfri ét eller flere af FN’s 17 Verdensmål gennem udviklings-projekter i ind- og udland. Forskellige finansieringsordninger yder økonomisk støtte til iværksættere og mere etablerede virksomheder, som gerne vil udvikle eller implementere bæredygtige løsninger og forretningsmodeller.

Rigtig mange danske virksomheder arbejder allerede med bæredygtighed i deres forretningsmodel.
Men udviklingen af nye løsninger og forretningsmodeller, med Verdensmålene som omdrejningspunkt, kan være dyrt og kræve adgang til alternative finansieringskilder og risikovillig kapital.

For at kunne få og tiltrække finansiering fra forskellige ordninger, skal man blandt andet have en stærk forretningsplan, et godt team og en præcis idé om, hvilken udvikling virksomheden har udsigt til. Kravene varierer alt afhængig af de forskellige ordninger og virksomhedens finansieringsbehov.


Nationalt fokus

Hvis dit projekt har til formål at skabe bæredygtige løsninger inden for Danmarks grænser, er der forskellige indgange du kan benytte til at søge finansiering.

Nedenfor kan du læse om nogle af de støttemuligheder der findes, hvis din virksomhed vil søge finansiering til bæredygtige udviklingsprojekter i Danmark.

Statens tilskudspuljer

Erhvervsministeriet

Læs mereKlima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Læs mere

Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital. 

Vækstfonden kan være med hele vejen fra idéudvikling gennem forretningsudvikling til skalering. For at kunne få finansiering fra Vækstfonden skal man blandt andet have en stærk forretningsplan, et godt team og en præcis idé om, hvilken udvikling virksomheden har udsigt til. Kravene varierer alt afhængigt af virksomhedens finansieringsbehov.

Vækstfonden - statens finansieringsfond

Vækstfonden

Læs mere

Innobooster

Innobooster, under Innovationsfonden, giver tilskud til innovative udviklingsprojekter igangsat af iværksættere eller små og mellemstore virksomheder, med det formål at øge konkurrenceevnen.

Tilskuddet kan gå til at udvikle og markedsmodne et nyt produkt, en ny service eller forbedre en proces der skaber vækst. Tilskuddet kan være med til at mindske virksomhedens risiko ved projektet.

Innobooster

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har som formål at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøløsninger.

Det sker gennem tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi, og tilskud til projekter der kan afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter. MUDP-tilskud kan gives til både små og store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden, danske arbejdspladser og eksport af miljøteknologi.

Kort introduktion til MUDP

MUDP

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter en lang række projekter inden for fødevareerhverv.

Projekterne skal fremme grøn og økonomisk bæredygtighed inden for landbrug, fiskeri, akvakultur og fødevareindustri og løser nogle af de klima- og miljøproblemer, som fødevareerhvervene står overfor. Projekterne skal desuden bidrage til at skabe vækst og sikre arbejdspladser i Danmark.


GUDP

Læs mere

Grøn cirkulær omstilling

Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt som bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og mellemstore virksomheder.

Projektet varer fra 2019 til 2022 og har løbende ansøgningsfrister. Projektet er finansieret af EU og består af 17 partnere, heriblandt landets erhvervshuse.
Alle virksomheder som bliver godkendt til et forløb i Grøn Cirkulær Omstilling får udviklet en grøn cirkulær forretningsmodel. Vejen dertil afhænger af virksomhedens behov, og behovsafdækning sker i samarbejde med projektets partnere.


Læs mere og ansøg via nedenstående link:

Grøn cirkulær omstilling

Læs mere

Implementeringsstøtte - GCO

Læs mere

Danmarks Grønne Investeringsfond

Arbejder du på et projekt, der fremmer den grønne omstilling af samfundet? Eller er du leverandør af en bæredygtig teknologi, du gerne vil udbrede? Så kan Danmarks Grønne Investeringsfond hjælpe med finansieringen.

Fonden medfinansierer investeringer og tiltag, som er holdbare både økonomisk og miljømæssigt inden for følgende områder: Energioptimering, vedvarende energi og ressourceeffektivitet
Læs mere om fondens lånekriterier og hvordan du ansøger via nedenstående link:

Danmarks Grønne Investeringsfond

Læs mere

Bæredygtig Bundlinje 2.0

Vil du have en mere bæredygtig forretning? Grøn og cirkulær forretningsudvikling gavner både miljøet og virksomhedens bundlinje. I Bæredygtig Bundlinje 2.0 kan du som lille eller mellemstor virksomhed få gratis hjælp til at komme i gang.

I Bæredygtig Bundlinje 2.0 er syv kommuner kommuner, tre vidensinstitutioner, tre brancheorganisationer og to energirådgivere gået sammen for at hjælpe op mod 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden med at udvikle grønne og cirkulære forretningsmodeller.

Læs mere og ansøg om at være med via nedenstående link:

Bæredygtig Bundlinje 2.0

Læs mere

CLEAN Green Plan

I de fleste virksomheder er der potentiale for enten at optimere på energi- eller ressourceeffektivitet. Og i nogle tilfælde både og.

CLEAN Green Plan giver dig muligheden for, i samarbejde med en specialiseret rådgiver, at gennemgå virksomhedens potentialer for optimering og få regningen for rådgivningen refunderet med op til 100 procent. Du vil få konkrete anvisninger og beregninger på tiltag, der kan effektivisere virksomhedens energi- og ressourcestrømme.Tiltagene samles i en oversigt, som de kalder en GRØN FORRETNINGSPLAN. Her har du har et færdigt beslutningsgrundlag for fremtidige grønne investeringer.

Læs mere om forløbet i nedenstående link:

CLEAN Green Plan

Læs mere

CoronaGenstart

Få 25.000 kr. i direkte tilskud til en privat rådgiver, som kan hjælpe dig og din virksomhed med en genstartsplan til at komme i gang efter Corona-nedlukningen.

Projektet ledes af Erhvervshusene i samarbejde med Enterprise Europe Network og Danish Export Association. Målgruppen er SMV’er med op til 100 ansatte, som har mistet 30 % omsætning i corona-krisen.
Der er ledige pladser tilbage til virksomheder i Region Sjælland.

Læs mere om projektet og ansøg via nedenstående link:

CoronaGenstart

Læs mere

Energistyrelsen

Energistyrelsen tilbyder en række services lige fra puljer og tilskud til publikationer, kort og analyser.

I nedenstående kan får du et overblik over de tilskuds- & støtteordninger, som Energistyrelsen tilbyder.

Energistyrelsen

Læs mere

Blue Tree - Finansiering til bæredygtig udvikling

Blue Tree tilbyder professionel virksomhedsrådgivning om bæredygtig forretningsudvikling. Værdiskabelse med bæredygtighed, cirkulær økonomi og risikoledelse.

Hvis du ønsker en oversigt med bæredygtig tilskudsordninger, som kan understøtter jeres bæredygtig omstilling og cirkulær produkt udvikling, så har BlueTree disse medfinansieringsmuligheder. Se nedenstående:

Blue Tree - Tilskud og finansiering

Læs mere

ECSMV

Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midt.

"Energieffektivitet og CO2-bespareler i virksomheder i Region Midtjylland" - forkortet ECSMV - er et projekt, som har sigte på at øge energieffektiviteten og reducere CO2-udledningen blandt små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland.

Virksomheder, der deltager i projektet, kan modtage op til 57.375 kr. i tilskud til rådgivning til udvikling af en forretningsmodel, der anviser konkrete potentialer for energi- og materialebesparelser og for CO2-reduktion i virksomheden og i dens værdikæder.

ECSMV

Læs mere

Virksomhedsguiden

På virksomhedsguiden.dk kan man finde events- og tilskudsmuligheder, og bl.a. sortere så man un ser finansieringsmulighederne inden for grøn omstilling.

Virksomhedsguiden

Læs mere

Erhvervshus Nordjylland

Grøn omstilling og bæredygtig forretningsudvikling.
Rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb.

Nu har du muligheden for at indgå i et forløb med en rådgiver, som kan hjælpe dig med at komme i gang med den grønne omstilling og for alvor at udnytte muligheder til at komme styrket ud på den anden side af covid-19.

Erhvervshus Nordjylland

Læs mere

SMV:Grøn

Med en voucher fra SMV:Grøn kan din virksomhed gå en grønnere fremtid i møde - både hvis din virksomhed er nybegynder, eller hvis din virksomhed allerede arbejder med den grønne omstilling.

Der er to forskellige vouchers i dette program. Dyk ned i tilbuddene i SMV:Grøn og læs mere i nedenstående:

SMV:Grøn

Læs mere

Internationalt fokus

Hvis dit projekt har til formål at skabe bæredygtige løsninger uden for Danmarks grænser, er der en række forskellige muligheder, hvorigennem du kan søge finansiering.

Her kan du læse om nogle af de støttemuligheder der findes, hvis din virksomhed vil søge finansiering til bæredygtige udviklingsprojekter i udlandet.

Investeringsfonden for udviklingslande

Investeringsfonden for udviklingslande (IFU) leverer rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, som ønsker at gøre forretning i udviklingslande og vækstmarkeder.

Investeringerne sker på et kommercielt grundlag i form af aktiekapital, lån og garantier til projektselskaber i udviklingslande og vækstmarkeder. Formålet er at bidrage til økonomisk og social udvikling i investeringslandene og styrke dansk erhvervslivs muligheder på nye vækstmarkeder.

Investeringsfonden for udviklingslande

Læs mere

Verdensmålsfonden

IFU og seks danske pensionsselskaber har etableret the Danish SDG Investment Fund (Verdensmålsfonden), der skal bidrage til realiseringen af verdensmålene via kommercielle investeringer i den private sektor i udviklingslandene. 

Investeringerne vil samtidig bidrage til at fremme salg af dansk teknologi og know-how.  Fonden kan investere egenkapital direkte i enkelte projektselskaber i investeringslandene. Investeringsstørrelsen vil variere fra minimum 25 mio. kr. til makismalt 250 mio. kr. i de enkelte projektselskaber.

Verdensmålsfonden

Læs mere

IFU’s SMV Facility

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der ønsker at etablere sig i udviklingslande og på vækstmarkeder, kan få økonomisk støtte til forberedelse og opstart af projekter via IFU.

Små og mellemstore virksomheder udgør en stor del af dansk erhvervsliv, men virksomhederne mangler ofte de nødvendige ressourcer til at foretage investeringer på vanskelige markeder. Derfor har Danida og IFU etableret en SMV-facilitet, der kan støtte enkelte virksomheder i deres forberedelse og implementering af projekter i udviklingslande. 

IFU’s SMV Facility

Læs mere

Danmarks Eksportkredit

Danmarks Eksportkredit (EKF) hjælper dansk eksport ved at gøre det muligt og attraktivt for kunder i udlandet at købe varer hos danske virksomheder.

Det sker ved at hjælpe med at skaffe finansiering, og ved at forsikre virksomheder og banker mod de økonomiske og politiske risici, som kan være forbundet med at handle med andre lande. EKF kan være en relevant partner ved eksport af bæredygtige løsninger som kan bidrage til indfrielsen af Verdensmålene.

Danmarks Eksportkredit (EKF) er en selvstændig offentlig virksomhed som er reguleret ved lov. 

Danmarks Eksportkredit

Læs mere

Partnering for Green Growth and Global Goals 2030

Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 (P4G) har til formål at accelerere implementeringen af Verdensmålene ved at bringe den private sektor, civilsamfundet og de offentlige myndigheder sammen i partnerskaber for grøn og inkluderende vækst. 

P4G udbyder løbende ansøgningsrunder til partnerskaber.

Partnering for Green Growth and Global Goals 2030

Læs mere

Partnerskabsdrevet Innovation til Vækstmarkederne i Østafrika (PIVØ)

Gennem Access2innovation kan du få du adgang til en ressourceplatform for innovativ, bæredygtig forretning på de afrikanske vækstmarkeder. Platformen tilbyder virksomheder og samarbejdspartnere adgang til finansiering – fra udvikling af den første idé til skalering af din forretningsmodel.

Som medlem får du adgang til Access2innovations egen finansiering, samt til finansiering fra eksterne partnere.

Du får sparring på baggrund af mange års erfaringer i Danmark og Afrika og kontakt til relevante samarbejdspartnere gennem vores store netværk.

Samtidig får du adgang til en stor vidensbase om vækstmarkeder, teknologi og forretningsudvikling.

Platformen samler partnere, finansieringsmuligheder, viden og erfaring fra alle relevante sektorer, og driver i øjeblikket 27 innovationspartnerskaber i samarbejder med over 60 virksomheder, investorer fra bl.a. Keystones, Atrium og Coop Crowdfunding, 20 forskere fra bl.a. Danmarks tekniske universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet og NGO’er som Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, WWF Danmark og Caritas.

Access2innovation fungerer på tværs af sektorer, brancher, civilsamfund, private aktører og offentlige myndigheder og ikke mindst på tværs af landegrænser og kulturer.

PIVØ

Læs mere
Anna Nilsson

Anna Nilsson

Chefkonsulent

Adgang til finansiering

  • Direkte +45 3377 3863
  • Mobil +45 5213 2394
  • E-mail anil@di.dk

Cases

Nedenfor finder du eksempler på virksomheder der har søgt om økonomisk tilskud til udviklingsprojekter gennem tilgængelige finansieringskilder.

Envotherm

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram har støttet Envotherm som har udviklet et rensningsanlæg der renser industrispildevand.

Lake Turkana

Med støtte fra IFU og EKF er en vindmøllefarm blevet Kenyas største private investering.

Erik Thomas Johnson

Erik Thomas Johnson

Fagleder, Bæredygtig forretningsudvikling

Bæredygtig Forretningsudvikling

  • Direkte +45 3377 4784
  • Mobil +45 2763 6253
  • Send e-mail  
Sebastian-Li Svendsen

Sebastian-Li Svendsen

Business Analyst

Ansvarshavende redaktør