En klimaklar virksomhed er konkurrencedygtig


TILMELDING SKER HER

Klimaklar

Hvad er en klimaklar produktionsvirksomhed?

Industriens Fond og Dansk Industri står bag Klimaklar Produktionsvirksomhed, som er et program, der skal være med til at accelerere grøn omstilling og CO2-reduktion blandt ALLE danske produktionsvirksomheder.

Danmarks ambition om at være foregangsland indenfor klima, herunder det danske klimamål for 2030 om 70% CO2 reduktion, EU lovgivning og Science Based Targets sætter danske produktionsvirksomheder under pres for at kende og reducere deres CO2 aftryk.

Udover at styrke virksomhedernes konkurrenceevne vil det bidrage til at nå det danske mål om 70% CO2-reduktion i 2030. Klimaklar Produktionsvirksomhed bygger videre på erfaringer fra Klimaklar SMV (læs mere om det projekt her), der har hjulpet 50 SMV’er inden for produktion med deres CO2-regnskab og at identificere reduktionsmuligheder baseret på individuel rådgivning.

Klimaklar Produktionsvirksomhed er et samarbejde mellem Dansk Industri og Industriens Fond. Programmet gennemføres desuden i samarbejde med Klimapartnerskabet for Produktionsvirksomhed og Global Compact Network Denmark.

Om programmet

Programmet Klimaklar Produktionsvirksomhed vil sikre, at alle danske produktionsvirksomheder inden udgangen af 2025 får adgang til viden og værktøjer, der gør dem i stand til at forstå og beregne egen CO2-udledning og reduktionsmuligheder med henblik på at styrke deres konkurrenceevne.

Dette skal ske ved hjælp af en digital læringsplatform, hvor op til 8.500 danske produktionsvirksomheder gøres klimaklar ved at blive i stand til at udarbejde og opdatere klimaregnskaber, sætte mål og få tilpasset vejledning til reduktionstiltag, strategi og kommunikation.

Klimaklar Produktionsvirksomhed bygger videre på erfaringer fra projektet Klimaklar SMV, der har hjulpet 50 SMV’er indenfor produktion med at beregne CO2-regnskab og identificere reduktionsmuligheder baseret på individuel rådgivning.

Forløbet skal nu skaleres samt udbredes gennem digitalisering. Virksomhederne får et komplet digitalt læringsforløb med grundlæggende viden om klimaberegninger, så de selv kan skabe sig det indledende overblik over CO2 udledninger fordelt på scope 1, 2 & 3 på virksomhedsniveau.

Den digitale læringsplatform skal til at opbygges – en proces hvor vi trækker på alt den læring, der er kommer ud af Klimaklar SMV og afledte workshops, kurser mm. samt en masse kloge hoveder indenfor denne dagsorden. Men tiden er NU for mange af jer virksomheder, så for at holde momentum og sikre fremdrift, igangsætter vi allerede nu forløb, der vil forene håndholdte og digitale aktiviteter. I takt med den digitale læringsplatforms udvikling og ibrugtagning, vil klimaklar-forløbet bliver mere og mere digitalt.

Nye indsigter og styrket konkurrencekraft

Er du interesseret i at deltage, beder vi dig udfylde en meget kort tilmelding, der hjælper os med at forstå din virksomhed. Det er en forudsætning, at I er en produktionsvirksomhed for at deltage i programmet.

Gennem programmet vil du blive i stand til at:

–> få et solidt overblik over jeres CO2-aftryk med afsæt i internationale  standarder.

–> benchmarke CO2-aftryk og reduktionsmål til industrien.

–> tilgå store kunder med afgørende viden om CO2-aftryk, reduktionsmål
og konkrete indsatser og derved imødekomme det øgede pres  fra BtB-kunder.

–> anvende et videns- og faktabaseret datagrundlag i markedsføring og  branding med henblik på øget konkurrencefordel.

–> bidrage til essentiel vidensdeling om praksis for CO2-beregninger
og reduktionsmål i industrien.

Fakta-ark om Klimaklar Produktionsvirksomhed

Hent fakta-ark om programmet her

Inspiration

Klimaklar SMV

Bliv klogere på de læringer, der udsprang fra projektet Klimaklar SMV.

INDSIGTER FRA ARBEJDET MED 50 KLIMAKLARE SMV’ER

Download her

Hvordan opgøres drivhusgasudledninger i et CO2-regnskab 

CO2-aftrykket udgøres af de samlede CO2-udledninger fra jeres virksomhed  og bliver opgjort i et årligt CO2-regnskab, der angiver udledningen  af klimagasser fra aktiviteter forbundet med produktion og drift  af virksomheden, fra udvinding af  råmaterialer, transport, forarbejdning  og produktion samt salg, brug og bortskaffelse af produktet.

Bag programmet

Line Gry Knudsen

Line Gry Knudsen

Programleder, Klimaklar

Anne Zaff

Anne Zaff

Chefkonsulent

Annette Flies

Annette Flies

Konsulent

Andreas Utzon

Andreas Utzon

Konsulent

Marie Thorsø Kousgaard

Marie Thorsø Kousgaard

Chefkonsulent