SKAKO Concrete

Produktionsvirksomheden SKAKO Concrete på Sydfyn ønskede at opnå en mere bæredygtig adfærdskultur blandt medarbejderne. Blandt andet derfor tilmeldte de sig et Klimaklar-forløb. Læs med her!

Med ønsket om en attraktiv arbejdsplads

»Hos SKAKO Concrete startede arbejdet med bæredygtighed allerede for et par år siden, hvor vi udviklede en 'Green Plant Vision'; en intern strategi for, hvordan vi skal håndtere og arbejde med bæredygtighed. At vi tilmeldte os Klimaklar Produktionsvirksomhed skyldtes flere faktorer. Motivationen opstod til dels på grund af et ønske om at udvikle vores adfærdskultur på arbejdspladsen til at være mere klima-og miljømæssig bæredygtig. Vi tror på, at en bæredygtig kultur er en del af at være en attraktiv arbejdsplads og fastholde og rekruttere medarbejdere,« indleder Steffen Kremmer, CEO ved SKAKO Concrete A/S.

»Ved at arbejde med sit klimaregnskab får man indsigt i hele sin virksomhed og dermed, hvilke knapper man kan skrue på for at fremme en bæredygtig udvikling i virksomhedskulturen. Noget af det som vi er startet med, og som giver godt internt, er, at vi prøver at reducere forbruget af papir og derved arbejde mere digitalt. Det er nemlig håndgribeligt for vores medarbejdere, og noget de kan forholde sig til. 

Der findes selvfølgelig meget, vi kan skrue på, som giver et større aftryk i bæredygtighedsregnskabet end en reduktion af papir. Den del har vi fokus på, når vi taler med investorer, kunder, leverandører m.m. Her handler det nemlig om, hvordan vi i fællesskab kan fremme den grønne agenda gennem vores samarbejde med kunden og leverandøren. Kan vi f.eks. designe kundens anlæg på en måde, så det udleder mindre CO₂? Kan vores leverandører komme med nye løsninger, som vi kan tilbyde vores kunder?

Første step mod den grønne omstilling er at have styr på vores egen butik. At lave en CO₂-kortlægning og gruppere vores data var en af vores udfordringer, og det har vi fået en model til gennem Klimaklar. Nu håber vi, at vi kan forbedre vores tal med udgangspunkt i det overblik, vi har fået,« forklarer Steffen Kremmer.

Steffen Kremmer, CEO, SKAKO Concrete
Benyt jer af rådgivningstimerne - de er guld værd Steffen Kremmer, CEO, SKAKO Concrete
Læs mere på SKAKO Concretes website lige her
Flere ressourcer og det rette mindset - vejen fremad

»Vi fandt blandt andet ud af, at vores Scope 3 var ret høj. Vi har meget stålproduktion samt tilhørende transport og især ved sidstnævnte, boner den ud. Det er vanskeligt for vores leverandører af transport at oplyse hvor meget CO₂, de udleder i transporten, så det er noget, vi skal finde en løsning på,« uddyber Steffen Kremmer.

»Desuden vil vi også forberede os på ESG-rapporteringen, som er på vej og derfor afsætte nogle flere ressourcer på den front. Vi vil danne os et overblik over, hvad vi skal fokusere på, når det kommer til E'et og S'et, og hvad vi kan gøre, når vi kommer helt over til G'et.

Vi gør allerede meget på alle tre områder, og det skal vi have skrevet ned. Og så skal vi have lagt en strategi for, hvordan vi fremadrettet vil styrke bæredygtigheden i SKAKO Concrete hele vejen rundt, og hvordan vi kan have det bæredygtige mindset med os i alt, hvad vi gør.«

Læs mere om de kommende krav til bæredygtighedssrapportering her

3 hurtige

  • SKAKO Concrete blev grundlagt i 1963 og udvikler udstyr og anlæg til betonindustrien.
  • SKAKO Concrete har hovedsæde i Faaborg, mener en international forretning med fokus på det amerikanske, britiske, tyske, franske,og skandinaviske marked.
  • SKAKO Concrete har 104 ansatte alt i alt, når de udenlandske afdelinger regnes med. 
»Snak højt om det og lad jer inspirere« 

»Hvis man som dansk produktionsvirksomhed gerne vil være mere bæredygtig, er vejen frem helt klart at sparre med andre virksomheder og undersøge, hvad de gør, og hvor de sætter baren henne,« påpeger Steffen Kremmer.

»For os var det også værdifuldt at have en konsulent med til at holde os i hånden. På den måde kommer man ud ad den rigtige tangent fra start af. Når Klimaklar-forløbet er slut, kan man altid købe sig til yderligere rådgivning hos den samme klimarådgiver, som man var tilknyttet under programmet, eller et helt andet sted. Men start med at benytte jer af de rådgivningstimer, I har til rådighed under programmet - de er guld værd!«

Læs mere om Skako Concretes klimarådgiver Viegand Maagøe her

Relateret indhold