JEVI

Vejle-virksomheden JEVI oplever, at både deres kunder, ejer og medarbejdere stiller krav til deres CO₂-aftryk.  Igennem Klimaklar  Produktionsvirksomhed er de blandt andet blevet klædt bedre på til at imødekomme disse krav.

 
Hvorfor var det lige præcis jeres CO₂-aftryk, I kastede jer over?
v. Tommy Christensen, adm. direktør, JEVI A/S
 
»I JEVI oplevede vi, at presset og kravet til at kunne dokumentere vores CO₂-regnskab kom fra tre sider. Vi har først og fremmest et krav fra vores kunder, særligt dem inden for vindindustrien. Så har vi oplevet fra vores ejer, en svensk børsnoteret industrikoncern NIBE Group, et stort krav og ønske om, at vi har et større fokus på vores udledning, og at vi kan dokumentere den del af det. Sidst men bestemt ikke mindst var det også et ønske blandt vores gode medarbejdere, at vi som virksomhed orienterer os mod CO₂ og CO₂-regnskab,« udtaler Tommy Christensen, adm. direktør, JEVI.
 
 
Tommy Christensen, adm. direktør, JEVI
Presset og kravet til at kunne dokumentere vores CO2-regnskab kom fra tre sider Tommy Christensen, adm. direktør, JEVI
 
 
Hvilke resultater blev I mest overraskede over gennem jeres deltagelse?
 
»Vi har fået vores CO₂-udledninger kortlagt fordelt på Scope 1, 2 og 3. Hvis jeg tænker efter, så tror jeg, det som overraskede os mest var, hvor stor en andel af vores CO₂-udledning, der ligger i Scope 3; og at der er et behov for initiativer netop der,« forklarer Tommy Christensen.  
 
»Vi oplever, at vi på Scope 1 og 2 - som mere er orienteret mod os som fabrik og de udledninger, vi har selv - har et relativt godt set-up. Jeg har fornøjelsen af at have en masse gode kollegaer som har en lang række gode initiativer til, hvordan vi kan reducere vores spild og dermed vores CO₂-udledning. Når vi ser ind imod Scope 3, er det klart vores indkøb, som er det langt største område.
 
Fremadrettet skal vi fokusere på både samarbejdet men også kravene til vores leverandører for at få igangsat initiativerne og dermed minimere vores udledning.«

 

 

3 HURTIGE OM JEVI

• JEVI har 3 datterselskaber i Holland som monterer og færdiggør produkter baseret på komponenter fra fabrikken i Vejle.

• JEVI har 100 ansatte i virksomheden i Vejle og i alt160 medarbejdere i JEVI Group.

• JEVI har undervejs i deres bæredygtige udvikling taget tre af FN's Verdensmål til sig og arbejder for verdensmål 8, anstændige jobs og økonomisk vækst, verdensmål 12, ansvarligt forbrug og produktion og verdensmål 16, fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Hvad er jeres bedste råd til andre, der gerne vil i gang med den grønne omstilling?
 
»Hvis jeg skulle give et godt råd til de virksomheder, som påtænker at gå i gang med arbejdet i forhold til at få kortlagt deres CO₂-regnskab, så vil det være at mærke efter, om man virkelig vil det.
 
Det kommer nemlig til at kræve hårdt arbejde og en stor indsats af hele organisationen, og der skal virkelig være commitment til projektet. Sørg dernæst for at få det forankret i hele organisationen, så det ikke bare bliver udført som et "enkelt-mands band", men at det bliver noget, som alle har et ejerskab til. Så er jeg helt sikker på, at man vil få det aller bedste resultat« afslutter Tommy Christensen.

Relateret indhold