Netværk

Bæredygtighedsmøde - DI Fødevarer

DI Fødevarer inviterer til et spændende netværksmøde i Bæredygtighedsnetværket, hvor I får lejlighed til at høre om højaktuelle emner inden for bæredygtighed.

Vi har inviteret eksperter fra DI og VANA til at komme og fortælle om hhv. den dobbelte væsentlighedsanalyse, som kræves i CSRD, biodiversitet samt status for producentansvaret. Derudover vil DI Fødevarer orientere om status på implementering af skovrydningsforordningen (EUDR) samt give en status på øvrige aktuelle emner inden for bæredygtighed i fødevarebranchen.
Der vil i løbet af dagen blive mulighed for drøftelser og erfaringsudveksling i mindre grupper om de præsenterede emner.

 

Program

Kl. 09.30

Registrering, morgenbrød og kaffe
Kl. 10.00

Velkomst og introduktion til programmet v/Rikke Bekker Henriksen, DI Fødevarer
 

Bæredygtighedsrapportering: Hvordan vurderer man det væsentlige? v/Gitte Knoth, DI
Europæiske virksomheder skal rapportere om deres bæredygtighedsindsats som følge af vedtagelsen af EU’s direktiv om bæredygtighedsrapportering CSRD, startende med de helt store virksomheder fra 2024. Et af mange krav i regelsættet er, at virksomhederne skal udføre en dobbelt væsentlighedsanalyse af sine identificerede påvirkninger indenfor E, S og G. Men hvordan gør man egentlig det? Gitte fra ”DI Virksomhedsudvikling” vil fortælle om de metodikker, som kan anvendes i arbejdet med væsentlighedsanalysen, samt om de erfaringer som danske virksomheder har gjort sig indtil nu.

 

Hvordan kommer man i gang med at arbejde med biodiversitet i sin forretning? v/Didde Rishøj, DI
”Biodiversitet - inspiration til dansk erhvervsliv” er et samarbejdsprojekt mellem Industriens Fond, WWF Verdensnaturfonden og Dansk Industri, der skal hjælpe danske virksomheder i gang med ambitiøse biodiversitetsindsatser som en del af deres forretning. Målet er at styrke konkurrenceevnen og sikre robuste forsyningskæder. Didde fra ”DI Strategiske Indsatser” er projektleder på projektet og vil orientere om, hvad projektet indtil videre har lært hende og deltagerne.

 

Status på EUDR / skovrydningsforordningen v/ Rikke Bekker Henriksen, DI Fødevarer
Skovrydningsforordningen har ”ramt” mange virksomheder i fødevarebranchen, især når det gælder kaffe, kakao, chokolade, kvæg, palmeolie samt soja. Men også pap/papiremballage er omfattet. Rikke vil give en status på, hvor langt vi er kommet med implementering i Danmark samt hvilke udfordringer og spørgsmål, der stadig mangler svar på.

 

Producentansvar v/Marianne Roed Jakobsen, VANA
Så er første del af jeres forpligtelser i gang! Registrering i DPA er netop åbnet fra 1. april til aug. 2024. Det betyder at, I som ikke allerede har gjort det, skal melde jer ind i den kollektive ordning, som skal varetage jeres forpligtelser under producentansvaret for emballage. Marianne fra VANA vil give en status på implementering af producentansvaret og jeres nært forestående forpligtelser, samt hvordan VANA vil vejlede jer gennem hele processen.

 

Nyt fra DI Fødevarer på andre fødevarerelevante bæredygtighedsemner v/Rikke Bekker Henriksen, DI Fødevarer

Kl. 15.00

Tak for i dag