Vi tilbyder

DI Fødevarer har tilknyttet et antal sektioner og netværk og varetager derigennem deres særlige interesser. Netværkene er åbne for alle medlemmerne af DI Fødevarer, hvor sektionerne er tilkøbsydelser.

DI Fødevarer tilbyder

Politisk indflydelse

DI Fødevarer sikrer politisk indflydelse og påvirker fødevarepolitiske
sager af relevans for medlemmerne. Det gælder både de overordnede
fødevarepolitiske rammevilkår og regulering af fødevareteknologier
og fødevarerelateret forskning.

Vejledning

DI Fødevarer yder medlemsservice i form af målrettet information og vejledning om regulering, markedsmuligheder og nye initiativer.
DI Fødevarer styrker branchen ved at fremme samarbejde og videndeling i branchesektioner, netværk og andre arrangementer.

Fødevarepolitisk stemme

DI Fødevarer giver medlemmerne en samlende stemme overfor myndighederne og politiske beslutningstagere. DI Fødevarer kommunikerer
med den brede offentlighed i medierne, sætter dagsordenen og udbreder viden og holdninger til aktuelle fødevarepolitiske temaer.

Analyser

DI Fødevarer er et troværdigt videnscenter om fødevareindustrien, og vi sætter dagsordenen med egne analyser. DI Fødevarer anvender
analysearbejdet til at orientere medlemmer og som grundlag for arbejdet med at søge indflydelse for fødevareindustrien.

Sektioner

Netværk

Få hjælp til ecommerce

Find medlemmer

Søg blandt DI Fødevarers medlemmer