Bæredygtighedsnetværket

Bæredygtighedsnetværket er et gratis tilbud til medlemmer af DI Fødevarer, målrettet til de medarbejdere, som har ansvaret for eller arbejder med bæredygtighed, f.eks. CSR, miljø, klima, due diligence mv.

Baggrund

DI Fødevarer etablerede i 2022 et nyt bæredygtighedsnetværk, da vi så et behov for at kunne kommunikere til vores medlemmer omkring fødevarerelevante emner inden for bæredygtighedsdagsordenen.

Formål

Netværket er primært en kommunikationskanal, hvor vi deler nyheder, viden, høringer, ny lovgivning, info om events osv. med de rette kollegaer i jeres organisationer. Derudover kan vi også indkalde til ad hoc (typisk) online møder i tilfælde af, at vi har behov for medlemmers faglige input og sparring omkring specifikke emner. Det kan f.eks. være i forbindelse med vores deltagelse i arbejdsgruppen for dansk klimamærke eller et høringssvar. Fysiske netværksmøder kan også være en mulighed på sigt, hvis behovet viser sig.

I bæredygtighedsnetværket har vi typisk delt nyheder vedr. disse nedenstående emner:

 • Dansk Klimamærke til fødevarer

 • Bæredygtighedsrapportering / ESG / CSRD

 • Skovrydning / due diligence regler
 • Biodiversitet 
 • Palmeolie- og kaffealliance (Etisk Handel Danmark)

 • Ansvarligt indkøb af råvarer til fødevarer

 • Håndtering af kundekrav (f.eks. fra detailkæder) vedr. bæredygtighed/klima

 • PEF metoder for fødevarer

 • Udvidet producentansvar på emballage

 • Genanvendeligt plast til fødevarer (fødevarekontaktmaterialer)  

 • Deling af info om andre DI initiativer (eks. Klimaklar produktionsvirksomheder) eller andre spændende møder/seminarer mv. om bæredygtighed/klima/miljø osv.

 • Deling af fødevarerelevante nyheder fra f.eks. cirkulær økonomi netværk og DI Miljøchef netværk

De fleste af disse emner, er ikke fødevarespecifikke og håndteres i DI på tværs af alle brancher. Med dette netværk forsøger vi at sortere i nyheder og kommunikere dem, der er relevante for vores medlemmer i DI Fødevarer.

Du kan blive medlem af netværket ved at sende en mail til  foedevarer@di.dk.

Rikke Bekker Henriksen

Rikke Bekker Henriksen

Chefkonsulent